Skip to main content

Informace o produktu

Funkce
vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
Rozměry (v x š x h)
1650x595x625 mm (180 l)
Akustický tlak (venkovní jednotka)
44 dBA - 50 dBA
Energetický štítek vytápění
až A+++
Teplota zásobníku na teplou vodu pro domácnost
do 60 °C
Provoz
až do -25 °C

Ideální pro novostavby

Zařízení Daikin Altherma 3 R F není závislé na plynu a využívá obnovitelnou energii, a proto zajišťuje vytápění, chlazení a ohřev vody z jedné jednotky

Batole si hraje s hračkami na podlaze v domě vytápěném systémem Daikin Altherma

Řízení vytápění, chlazení a ohřevu vody odkudkoli

Aplikace Daikin Onecta vám umožní spravovat vaši jednotku, vytvářet harmonogramy a sledovat využití přímo z vašeho chytrého telefonu nebo

Žena používající aplikaci Onecta na svém chytrém telefonu

Další informace o tepelných čerpadlech

O tom, který typ tepelného čerpadla je pro váš dům nejvhodnější, vám může poradit instalační partner společnosti Daikin, zaměstnanci ve firemním showroomu výrobce nebo náš navigátor řešení pro domácnosti.

Většina tepelných čerpadel se obvykle skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Každá jednotka vydává při provozu hluk, který se obvykle měří v dBA a jeho úroveň se pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.

Když se v dokumntaci podíváte na "hladinu hluku", uvidíte také specifikace hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku.

Hladina akustického výkonu je hladina hluku měřená přímo u zdroje.

Hladina akustického tlaku je hladina hluku měřená ve stanovené vzdálenosti (obvykle 1,5 až 2 metry) od zdroje.

Vnitřní jednotky tepelných čerpadel Daikin mají obvykle hladinu akustického tlaku přibližně 30 dBA, což se dá srovnat se zvukem lidského šeptání.

Venkovní jednotky, které se dodávají ve větší škále velikostí/výkonů, se pohybují v rozmezí hladin akustického tlaku mezi 40 dBA a 62 dBA, což je srovnatelné s hlasitostí cvrlikání ptáků a hovoru lidí.

Certifikovaná instalační firma se postará o vše, co souvisí s instalací vašeho tepelného čerpadla.

Nejjednodušší odpověď zní: záleží na tom... Instalace tepelného čerpadla, která zahrnuje umístění vnitřní a venkovní jednotky, nemá přesně stanovený časový rámec, neboť délka instalace závisí na mnoha různých faktorech, jako jsou:

  • Typ domu: V první řadě je třeba vzít v úvahu typ domu, ve kterém bude tepelné čerpadlo instalováno. Jedná se o novostavbu nebo starší dům? U novostaveb je třeba zohlednit projektování současně s ostatními právě probíhajícími pracemi. U stávajících domů bude v otázce potřebného času hrát roli například to, zda budou použity stávající topná tělesa, nebo zda budou nahrazena novými.
  • Typ tepelného čerpadla: Vzhledem k tomu, že existuje celá řada různých tepelných čerpadel, má každé z nich také své vlastní časové nároky na instalaci.
  • Další práce: Ať už instalujete tepelné čerpadlo do stávajícího domu nebo do novostavby, může být nutné provést další práce, abyste zajistili maximální využití nového systému. To může zahrnovat instalaci nebo výměnu topných těles (např. radiátorů), optimalizaci izolace atd.

Cena instalace tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, které si vyberete, a na zemi, ve které žijete.

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit cenu, jsou renovace nebo dodatečné stavební práce (např. izolace), které je třeba provést, a instalační firma. Různé instalační firmy mají různé ceny podle svých odborných znalostí a zkušeností.

V různých zemích Evropy platí různé předpisy a pobídky na národní a regionální úrovni na podporu nákupu a instalace tepelného čerpadla.

Protože každý z nich má vlastní programy a kritéria způsobilosti, doporučujeme Vám se pro více informací obrátit na vybranou instalační firmu nebo na webové stránky veřejné správy.

Pro více informací o dotacích na tepelná čerpadla navštivte stránku dotace.

Tepelná čerpadla nejsou příliš náročná. Doporučujeme si naplánovat každoroční údržbu u své instalační firmy nebo poskytovatele servisu, abyste se ujistili, že vaše čerpadlo bude pracovat co nejefektivněji. Typický servis údržby zahrnuje řadu standardních kontrol a důkladné vyčištění jednotky a filtrů.

Odpočívejte v klidu s aplikací Stand by Me

Poskytuje snadný přístup ke všem informacím o vašem produktu, přehledům o historii údržby, plánovaným upomínkám na údržbu pro vás a vaši instalační firmu a podrobnostem o vaší prodloužené záruce.

Muž relaxuje vleže ve svém obývacím pokoji a užívá si slunce v dokonalé pokojové teplotě

Další tepelná čerpadla vzduch-voda

Nízkoteplotní monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda, které vyhovuje potřebám vaší novostavby
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda, které vyhovuje potřebám vaší novostavby

Porovnejte modely (1)

Porovnejte modely