Skip to main content

Informace o produktu

Rozměry (v x š x h)
od 705 x 700 x 525
Akustický tlak
55 dB (energetický štítek)
Hmotnost
od 21 kg
Průtok vzduchu
50Hz Max. do 400 m3/h
Energetický štítek
až A+

Dosáhnout zdravého vzduchu v interiéru je snadné díky nejmodernější technologii

Vysoká energetická účinnost

Ducobox Energy Comfort větrá pouze v případě potřeby díky inteligentním senzorům řízeným podle potřeby na základě vlhkosti a/nebo CO2

Čtyřčlenná rodina si užívá dokonale vyvětraný domov a odpočívá na posteli rodičů

Snadno použitelné inteligentní systémy ovládání

Díky senzorům CO2 a vlhkosti můžete být v klidu a mít jistotu, že je ve vašem interiéru neustále udržováno ideální zdravé klima

Odpočívající muž se sluchátky a prohlížející si něco na telefonu v obývacím pokoji

Další informace o větrání

Domácí větrací systém zlepšuje kvalitu vzduchu tím, že přivádí čerstvý venkovní vzduch a odstraňuje vydýchaný vzduch z interiéru. Pomocí výměníku tepla udržuje stabilní teplotu a vlhkost, čímž snižuje náklady na vytápění. Také používá filtry, které pomáhají odstraňovat škodlivé látky a alergeny, takže vzduch, který dýcháme, je čistší a zdravější.

Centralizovaný systém HRV DUCO zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru tím, že přivádí čerstvý venkovní vzduch a odstraňuje vydýchaný vzduch z interiéru. K tomu slouží výměník tepla, který udržuje vnitřní teplotu mnohem stabilnější.

Větrací systém se skládá ze dvou hlavních částí:

1) Výměník tepla: Výměník tepla je zařízení, které předává teplo z vydýchaného vzduchu v místnosti čerstvému venkovnímu vzduchu. Díky tomu se udržuje stabilní teplota v interiéru, což snižuje náklady na vytápění.

2) Filtry: Součástí systému jsou také filtry, které pomáhají odstraňovat ze vzduchu škodlivé látky a alergeny. Tyto filtry zachycují a neutralizují škodlivé látky ve vzduchu, takže vzduch ve vaší domácnosti nebo kanceláři je čistší a zdravější k dýchání.

Kromě toho centralizovaný systém HRV DUCO automaticky upravuje rychlost ventilátoru podle kvality vzduchu. K dispozici je také ovládání a funkce časovače, která funguje v různých místnostech, v nichž se systém používá. Díky tomu můžete nastavit, aby systém pracoval po určitou dobu.

Pravidelná kontrola centrálního systému HRV DUCO je klíčem k zajištění jeho spolehlivosti a dlouhé životnosti. To může zahrnovat čištění systému DucoVents, výměnu filtrů a kontrolu těsnosti nebo jiných problémů.

Důležité je také udržovat vstupní a výstupní výdechy bez překážek a pravidelně kontrolovat indikátor výměny filtrů, abyste se ujistili, že filtry nejsou zanesené a je třeba je vyměnit.

Je třeba také pravidelně kontrolovat proudění vzduchu a teplotu v různých místnostech vašeho domova nebo kanceláře, aby se zajistilo, že systém rozvádí čerstvý vzduch rovnoměrně po celé budově.

Větrací systém pomáhá zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti několika významnými způsoby.

Přivádí čerstvý venkovní vzduch a zároveň odvádí vydýchaný vnitřní vzduch. Tento proces se nazývá "výměna vzduchu". Zlepšuje znečištěné vnitřní ovzduší, odstraňuje alergeny a další škodliviny.

1) Výdechy: Větrací systém využívá kombinaci vstupních a výstupních výdechů vzduchu DucoVents k cirkulaci čerstvého vzduchu v budově. Tento vzduch pak prochází filtry. Ty vzduch filtrují, a tím vytvářejí zdravější a čistší prostředí k dýchání.

2) Snížení příznaků alergií a astmatu: Větrací systém pomáhá snižovat příznaky alergií a astmatu tím, že odstraňuje částice ze vzduchu.

3) Snížení zápachu: Při každodenních činnostech, jako je vaření, vznikají nežádoucí pachy. Větrací systém pomáhá tyto nepříjemné pachy odstranit a zpříjemňuje tak vaše bydlení.

4) Zlepšení komfortu: Větrací systém může pomoci vytvořit pohodlnější a příjemnější obytný nebo pracovní prostor. Odstraňuje škodlivé látky, zápach a alergeny a vytváří tak pro vás čistší a bezpečnější prostředí.

Špatné větrání má vliv na váš domov i na vaše zdraví. Špatně větrané domy mohou způsobit hromadění vlhkosti, což vede ke vzniku plísní a zatuchlého zápachu v sádrokartonu nebo jiných stavebních materiálech. Hromadění vlhkosti může také vést k poškození konstrukce a hnilobě, což může přilákat škůdce a další zamoření. Následkem toho může nastat další problém, že budovy se mohou příliš zahřívat nebo ochlazovat, což vede ke zvýšené spotřebě energie, a tím i ke zvýšení nákladů. Hromadění plísní, bakterií a špatná kvalita vzduchu mohou také vést k dýchacím potížím, alergiím a únavě. Oba problémy jsou vzájemně propojené a zlepšením větrání se jim daří předcházet.

Řešení pro zlepšení kvality vzduchu

Existuje mnoho možností, jak vyřešit špatnou kvalitu ovzduší. Pomůže vám přirozeně větrat otevřenýmim okny, vyhýbat se používání svíček nebo netopit v krbu. Nejúčinnější je však instalace mechanického větracího systému, který je účinným a udržitelným řešením pro zlepšení kvality vzduchu. Pokud již nějaký máte, výměna a čištění filtrů může přinést obrovské výhody.

Zde jsou čtyři hlavní důvody, proč může účinný větrací systém snížit náklady na bydlení a provoz domácnosti. Jsou to:

1) Úspora energie: Systém HRV - větrání s rekuperací tepla (který je nejefektivnějším způsobem úspory nákladů) pomáhá s úsporou energie. Přenáší teplo z odváděného vzduchu do čerstvého vzduchu tak, aby udržoval stabilní teplotu. Tím se snižuje potřeba vytápění a šetří se náklady na energie.

2) Snížení zátěže vytápění a chlazení: Přívodem venkovního vzduchu a odváděním vydýcahného vzduchu z interiéru pomáhá větrací systém snižovat zátěž systému HVAC při vytápění a chlazení. To zase pomáhá prodloužit životnost zařízení HVAC. To následně snižuje náklady na údržbu.

3) Snížení výskytu alergií a astmatu: Centrální systém HRV Duco výrazně pomáhá snižovat příznaky alergií a astmatu tím, že odstraňuje škodlivé částice ze vzduchu.

4) Nízké náklady na údržbu: Systém Duco má nízké náklady na údržbu a je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a pokročilých technologií, takže je odolný a má dlouhou životnost.

Profesionální pracovníci instalační společnosti posoudí budovu a vyhodnotí náklady. Následně by měli zvážit velikost budovy a počet osob, aby byl systém a proces instalace větrání co nejbezpečnější a nejefektivnější. Před instalací potrubí Ducoflex navrhnou vhodný větrací systém s ohledem na stavební a hygienické předpisy a potřebné úpravy pro starší budovy. Systém musí být přístupný, aby mohl být pravidelně testován a kontrolován z hlediska údržby a renovace.

Instalace větracího systému vyžaduje několik kroků:

1) Hodnocení: Odborník posoudí budovu a určí typ větracího systému, který je pro daný prostor nejvhodnější. Zohlední faktory, jako je velikost budovy, počet obyvatel a úroveň znečištění ovzduší v oblasti.

2) Design: Dalším krokem je návrh větracího systému. To zahrnuje uspořádání potrubí Ducoflex, umístění přívodních a odvodních výdechů a velikost a typ potřebného zařízení.

3) Instalace: Instalace větracího systému obvykle začíná potrubím Ducoflex. Ten je pak napojen na přívodní a odvodní výdechy, které jsou obvykle umístěny na stěnách nebo stropech budovy.

4) Testování: Po dokončení instalace odborník systém otestuje, aby se ujistil, že funguje správně a že je proudění vzduchu vyvážené a že systém splňuje požadavky stavebních a hygienických předpisů.

5) Údržba: Každý větrací systém vyžaduje pravidelnou kontrolu, proto je důležité, aby vám instalační firma prováděla pravidelné kontroly.

Odstraňte skrytá rizika ve své domácnosti

Když se snažíme udržet teplo uvnitř, zadržujeme také potenciálně škodlivé CO2 a vlhkost. Naše ventilační systémy udržují vzduch ve vašem domě zdravý a bezpečný.

Matka ukládá dceru do postele v dětském pokoji s čistým vzduchem

Další ventilační systémy

DucoBox energy premium zajišťuje čerstvý vzduch tím nejefektivnějším způsobem díky integrovanému zpětnému získávání tepla