Skip to main content

Skener QR kódu

Klíč k inteligentním informacím

QR kód je klíčem k inteligentním informacím

Kód QR vám poskytuje rychlý přístup k informacím a službám týkajícím se vaší jednotky. Než však začnete, musíte si pro své mobilní zařízení stáhnout aplikaci skeneru QR kódu. Aplikaci skeneru QR kódu si můžete stáhnout v App Store společnosti Apple, v obchodu Google Play nebo v obchodu s aplikacemi systému Windows.

Tři kroky k snadnému přístupu

Krok 1

Najděte kód na štítku nalepeném na vnitřní a venkovní jednotce.

Krok 2

Pomocí mobilního zařízení naskenujte kód.

Krok 3

Vyberte svou zemi a preferovaný jazyk.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky