Skip to main content

Vliv kvality vnitřního vzduchu na naše zdraví a produktivitu

Zjistě vše o kvalitě vnitřního vzduchu a jejím vlivu na vaše zdraví a produktuvitu.

 • Znečištění vnitřního ovzduší je jedno z 5 nejhorších enviromentálních rizik pro vaše zdraví. 
 • Rozsáhlý soubor vědeckých studií ukazuje, že dlouhodobé i krátkodobé vystavení znečištěnému vzduchu s jemnými částicemi negativně ovlivňuje kardiovaskulární systém.  
 • Bylo prokázáno, že správná filtrace a úprava vzduchu omezují šíření virů a dalších kontaminantů.
 • Četné studie (např. studie provedené universitou Harvard School of Public Health*) prokázaly jasné spojení mezi kvalitou ovzduší v kanceláři a výkonem a produktivitou zaměstnanců. 
 
*EPA - United States Environmental Protection Agency
*Economic, Environmental and Health Implications of Enhanced Ventilation in Office Buildings by MacNaughton P., Pegues J. , Satish U., Santanam S., Spengler J. and Allen J., International Journal of Environmental Research and Public Health, November 2015

Úloha částic

částice

Částice ve vzduchu

mohou být různé, od malých pylových částic po bakterie a plísně.

Pevné částice

Částice

jsou řazeny na základě jejich velikostí

Částice pod mikroskopem

Malé částice,

jsou pro naše zdraví více nebezpečné.

bg-image
Částice a oblasti, kde se na lidském těle ukládají

Částice a místa jejich ukládání

Čím jsou částice lehčí a menší, tím déle zůstávají ve vzduchu.

• PM10 představují všechny částice menší než 10 µm (0,01 mm)

Ukládají se v nose a hltanu lidské dýchací soustavy

 

• PM2,5 představují všechny částice menší než 2,5 µm (0,0025 mm)

Jsou dostatečně malé, aby pronikly do lidských plic

 

• PM1 představují všechny částice menší než 1 µm (0,001 mm= 1 mikron)

Tyto částice jsou natolik malé, že procházejí buněčnými membránami plicních sklípků do krevního oběhu a způsobují choroby, které mohou ohrožovat lidský život

Vzhledem k jejich škodlivosti (vysoké riziko pro kardiovaskulární onemocnění), stálosti a četnosti výskytu je třeba věnovat nejvyšší pozornost částicím menším než 2,5 μm (tj. PM2,5 a PM1).

SBS - Sick Building Syndrome (syndrom nemocných budov)

 • SBS popisuje zdravotní stav, kdy lidé v budově trpí příznaky nemoci nebo se necítí dobře bez zjevného důvodu.
 • Často se objevuje několik příznaků současně, které jsou doprovázeny stížnostmi na špatnou kvalitu vzduchu, vhlkost, příliš vysoké, či nízké teploty.
 • Příznaky obvykle zesilují s přibývajícím časem, který lidé tráví v budově. Naopak se zmírňují, či dokonce mizí, pokud člověk budovu opustí.
 • SBS způsobuje snížení pracovního výkonu, ztrátu produktivity a zvýšenou absenci.

Běžné příznaky SBS

Běžné příznaky "Sick Building"

 

SBS se může vyskytovat ve většině typů budov.

 • Budova, ve které se nachází značný počet lidí s příznaky SBS se označuje jako "Sick Building"
 • Označení "Sick Building" může vyplývat již ze samotného návrhu budovy, jejím postavení, nebo způsobu, jakým je provozována, udržována a používána.
Kancelář

Kancelář

Obchod

Obchod

Hotel

Hotel

Továrna

Továrna

Restaurace

Restaurace

Posilovna

Posilovna

Větrání

Ve zcela uzavřené místnosti v budově nemůže vzduch proudit dovnitř a ven tak snadno, takže se v ní tyto znečišťující látky hromadí. To může mít vliv na zdraví lidí, kteří se v takovéto místnosti nacházejí. Pro naředění a odstranění těchto látek je nezbytné větrání.

 • Cílem větracích jednotek je přivádět do uzavřených prostor čerstvý a odvádět vydýchaný vzduch.
 • Ukázalo se, že větrací systémy a dostatečná výměna vzduchu jsou účinným řešením ochrany lidí před kontaminanty, včetně virů.
 • Aby však byly větrací systémy účinné, je třeba je správně používat a udržovat
Moderní kancelář s pohodlnými zelenými lehátky