Skip to main content

Kvalita vnitřního vzduchu

Při navrhování nových budov je třeba vždy zohlednit řadu různých aspektů. Kromě otázek spojených se samotnou stavbou je zde také technické vybavení budovy, jako například vytápění či klimatizace, ale také řada věcí, které jsou často zanedbávány – kvalita vnitřního vzduchu.Ta je velmi důležitá pro zdraví nás všech.

Na kvalitě vnitřního vzduchu záleží

Kvalitou vnitřního vzduchu se rozumí kvalita vzduchu v budově nebo stavbě, který lidé v jejích vnitřních prostorách každý den dýchají.

Další informace

Větrání

Větrací systémy přivádějí do interiéru čerstvý venkovní vzduch, nařeďují a eliminují nečistoty, odvádějí starý a vydýchaný vzduch ven a vyrovnávají úroveň vlhkosti.

Další informace

Filtrace

Fáze filtrace je nutná k vyčištění čerstvého nasávaného vzduchu. Vysoce účinné vzduchové filtry mohou pomoci zachytit většinu nečistot.

Další informace

Řešení pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu

Co můžete udělat, abyste zlepšili kvalitu vnitřního vzduchu? Najdeme vám vhodné řešení řízení klimatu a zajistíme jeho servis. Pro zdravé a bezpečné budovy.

Další informace

Proč na kvalitě vnitřního vzduchu záleží

bg-image

Kvalitou vnitřního vzduchu se rozumí kvalita vzduchu v budově nebo stavbě, který lidé v jejích vnitřních prostorách každý den dýchají.

Při navrhování nových obytných budov, škol, kanceláří nebo malých komerčních budov je třeba zohlednit řadu různých aspektů. Kromě otázek spojených se samotnou stavbou je zde také technické vybavení budovy, jako například vytápění či klimatizace, ale také řada věcí, které jsou často zanedbávány – kvalita vnitřního vzduchu.

Věděli jste, že vzduch uvnitř budov, který dýcháme, může být ve skutečnosti mnohem více znečištěný než venkovní vzduch? A nezáleží na tom, zda jsme doma, v kanceláři nebo v hotelovém pokoji.

 • 90% našeho života trávíme ve vnitřních prostorách
 • Kvalita vnitřního ovzduší může být 2 až 5krát horší než kvalita vzduchu venku

Nečistoty ve vnitřním vzduchu

Se správným systémem (klimatizace, větrání, čističky vzduchu) lze nečistoty, jako jsoupyly

 • spory plísní
 • prach
 • bakterie
 • viry nebo
 • choroboplodné zárodky

ze vzduchu odfiltrovat.

Ilustrace nečistot ve vnitřním ovzduší
5 faktorů podílejících se na kvalitě vnitřního ovzduší

Faktory podílející se na kvalitě vnitřního vzduchu

 1. Větrání: Zajišťuje přívod čerstvého a čistého vzduchu

 2. Zpětné získávání energie: Šetří energii tím, že předává teplo a vlhkost mezi odváděným a přiváděným vzduchem

 3. Úprava vzduchu: Dodává požadovaně upravený vzduch při současné optimalizaci energetické účinnosti vnitřních zařízení HVAC

 4. Zvlhčování: Zajišťuje požadovanou úroveň vlhkosti v prostorách s úpravou vzduchu

 5. Filtrace: Stará se o čistý a zdravý vzduch odfiltrováním pylů, prachu a zápachu, které jsou škodlivé pro naše zdraví

Částice

 • Ve vzduchu se vyskytují mnohé částice, od jednoduchých pylových zrn po choroboplodné zárodky, bakterie a viry

 • Částice se rozdělují do kategorií na základě jejich velikosti

 • Čím jsou částice menší, tím jsou pro naše zdraví nebezpečnější

Žena v kanceláři s dálkovým ovladačem ke klimatizaci
bg-image
Částice a oblasti ukládání v lidském těle

Částice a místa jejich ukládání

Čím jsou částice lehčí a menší, tím déle zůstávají ve vzduchu.

• PM10 představují všechny částice menší než 10 µm (0,01 mm)

Ukládají se v nose a hltanu lidské dýchací soustavy

 

• PM2,5 představují všechny částice menší než 2,5 µm (0,0025 mm)

Jsou dostatečně malé, aby pronikly do lidských plic

 

• PM1 představují všechny částice menší než 1 µm (0,001 mm= 1 mikron)

Tyto částice jsou natolik malé, že procházejí buněčnými membránami plicních sklípků do krevního oběhu a způsobují choroby, které mohou ohrožovat lidský život

 

Vzhledem k jejich škodlivosti (vysoké riziko pro kardiovaskulární onemocnění), stálosti a četnosti výskytu je třeba věnovat nejvyšší pozornost částicím menším než 2,5 μm (tj. PM2,5 a PM1).

Větrání

bg-image

Větrací systémy zajišťují optimální klimatické podmínky tím, že poskytují čerstvé, zdravé a komfortní ovzduší v budovách všech velikostí a v různých aplikacích.

Ventilace ředí a eliminuje znečišťující látky ve vnitřním ovzduší.

Ve zcela uzavřené místnosti v budově nemůže vzduch proudit dovnitř a ven tak snadno, takže se v ní tyto znečišťující látky hromadí. To může mít vliv na zdraví lidí, kteří se v takovéto místnosti nacházejí. Pro naředění a odstranění těchto látek je nezbytné větrání.

Význam větracího systému

 • Cílem větracích jednotek je přivádět do uzavřených prostor čerstvý a odvádět vydýchaný vzduch
 • Větrání a používání vysoce účinné filtrace v HVAC systémech může snížit koncentraci bakterií a virů ve vzduchu, a tím i riziko jejich přenášení vzduchem.
 • Ukázalo se, že větrací systémy a dostatečná výměna vzduchu jsou účinným řešením ochrany lidí před kontaminanty, včetně virů
 • Aby však byly větrací systémy účinné, je třeba je správně používat a udržovat
Moderní kancelář s pohodlnými zelenými židlemi ve společných prostorách
bg-image

Co je třeba vzít v úvahu při výběru větracího systému?

bg-image

Filtrace

Po nasátí čerstvého venkovního vzduchu je nuté provést filtraci pro jeho vyčištění. Stejně tak důležitá je ale i filtrace vratného vzduchu. Částice z místnosti, které proudí ke vstupům vratného vzduchu se musí odfiltrovat, aby se zabránilo znečištění celého větracího systému.

 

Úroveň hluku

Větrací systém musí zajišťovat přívod čerstvého vzduchu a jeho výměnu s nejnižší možnou hlučností, tak aby neobtěžoval obyvatele budovy.

Hygiena

Větrací jednotka musí být navržena tak, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci a šíření plísní a bakterií.

Ilustrace větrání budovy

Energetická účinnost

Při výměně vzduchu je třeba získanou tepelnou energii z odpadního vzduchu co nejúčinněji přenést do čerstvého vzduchu.

Malé rozměry

Kompaktní větrací jednotka usnadňuje instalaci a šetří místo. Je důležité optimalizovat využití prostoru budovy a šetřit výdaje.

Filtrace

bg-image

Částice viru se mohou „nalepit“ na větší prachové částice nebo kapičky a mohou s nimi takto cestovat po budově. Šíření infekcí lze bránit účinným přerušením cest, které patogen ke svému přenášení používá. Většinu vzdušných částic mohou pomoci zachytit vysoce účinné vzduchové filtry v klimatizačních a větracích systémech.

Mechanické vzduchové filtry

Mechanický filtr, jehož úkolem je odstraňovat částice nečistot z proudu vzduchu, se skládá z média s porézními strukturami vláken nebo z membránového materiálu.

Některé filtry mají na médiu navíc statický elektrický náboj, který odstraňování nečistot dále napomáhá.

Poměr částic odstraněných ze vzduchu procházejícího filtrem se nazývá „účinnost filtru“.

Ilustrace mechanického vzduchového filtru znázorňující způsob odstraňování částic ze vzduchu
bg-image

Klasifikace filtrů

Se zavedením nové normy ISO 16890 se filtry klasifikují podle schopnosti odfiltrovat částice určité velikosti (tj. rozmezí velikosti částic ≤ 1 μm, ≤ 2,5 μm nebo ≤ 10 μm). Klasifikace ISO 16890 je založena na tom, kde se částice ukládají v lidských plicích.

Skupina filtru (ISO 16890)

Požadovaná minimální výkonnost filtru

Referenční hodnota pro stanovení výkonnosti filtru:

 

ePM1, min

ePM2.5, min

ePM10 
ISO ePM1≥ 50%  nanočástice, výfukové plyny, viry
ISO ePM2.5 ≥ 50 % bakterie, výtrusy hub a plísní, pyly, prášek z toneru
ISO ePM10  ≥ 50 %pyly, pouštní prach
ISO Coarse  < 50%písek, vlasy

Účinnost filtru

Účinnost filtru je poměr částic odstraněných ze vzduchu procházejícího filtrem.

Efektivita snižování koncentrace nečistot závisí na několika faktorech:

Účinnost filtru

Účinnost filtru

Velikost částic

Velikost částic

Průtok vzduchu filtrem

Průtok vzduchu filtrem

Umístění filtru v systému HVAC nebo pokojové čističce vzduchu

Umístění filtru v systému HVAC nebo pokojové čističce vzduchu

Účinnost HEPA filtrů (vysoce účinné filtry) při filtrování částic o velikosti 0,3 μm činí minimálně 99,97 %, přičemž jsou tyto filtry obecně mnohem účinnější než filtry ze skupiny ePM1.

Vyšší účinnost filtru obecně znamená vyšší tlakovou ztrátu na takovém filtru. Je proto důležité, aby modernizace filtru neměla v systému HVAC negativní dopad na tlakové ztráty a/nebo průtok vzduchu.

bg-image

Dezinfekce vzduchu UV-C světlem

Věděli jste, že ultrafialové záření deaktivuje virové, bakteriální a houbové organismy, které se pak nedokážou množit a vyvolávat případné nemoci?

Deaktivovat mikroorganismy dokáže celé spektrum UV záření, ale energie UV-C (s vlnovou délkou 200 – 280 nm) má dezinfekční účinek nejvyšší.

Dezinfekce UV-C světlem ve vzduchotechnické jednotce

Dezinfekce a sanitace pomocí UV-C světla se často používá v nemocnicích.

UV-C světlo však představuje pro lidské tělo určité zdravotní riziko.

Ošetřením recirkulačního a čerstvého vzduchu UV-C světlem přímo ve vzduchotechnických jednotkách lze dosáhnout čistého vzduchu bez mikrobů, aniž by byli lidé tomuto škodlivému UV záření vystaveni.

Řešení kvality vnitřního ovzduší pro každou potřebu

 • Pro váš domov

  Naše klimatizační a čisticí systémy byly speciálně navrženy tak, aby odfiltrovaly znečišťující látky a částice a zajistily ve vaší domácnosti čerstvější vzduch tak, aby každý mohl snadno a zdravě dýchat.

 • Pro vaše podnikání

  Čisté a zdravé ovzduší by nemělo být jen ve venkovním prostředí. Naše vysoce výkonné větrací systémy a klimatizační jednotky umožňují každému užívat si výhod čistšího vzduchu uvnitř, a to dokonce i v rušnějších komerčních prostorách.

 • Servis pro kvalitní vnitřní ovzduší

  Servisní technici ze společnosti Daikin vám pomohou najít jakoukoli slabinu vašeho HVAC systému a k jejímu vyřešení nabídnou nejen širokou paletu služeb, ale i mnohaleté zkušenosti.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky