Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny naše nabídky, dodávky a služby, které firmám nabízíme (B2B). Část I platí pro dodávky zboží. Část II se vztahuje na služby našeho zákaznického servisu. Jakékoli individuální dohody, které se odchylují od těchto Podmínek, budou platné pouze v případě, že budou písemně potvrzeny a řádně podepsány. Jakákoli neformální prohlášení jsou neplatná. Všechny obchodní podmínky objednávající strany jsou také neplatné. Přijetí zboží je ve všech případech považováno za potvrzení našich Podmínek. Naše zákaznické služby pro spotřebitele (B2B) podléhají zvláštním obchodním podmínkám.

(Poslední aktualizace: duben 2023)

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky