Skip to main content

Integrovaná řešení Daikin pro bytové domy

Přechod od spalování k udržitelnému řešení pro výškové budovy s více než 10 byty.

Výzva

V posledních letech se neustále zvyšuje počet lidí žijících v městských zástavbách.

Vyšší poptávka po bydlení ve městech budoucnosti má za následek růst sektoru výstavby bytových domů. Na stavební sektor připadá v současnosti téměř 40 % z celkové spotřeby energie v EU.

Nové evropské směrnice si žádají u moderních budov vysokou účinnost. Z tohoto pohledu hrají při dosahování těchto cílů nejen v jednotlivých obydlích, ale i v bytových domech klíčovou roli tepelná čerpadla.

Společnost Daikin, která je lídrem v inovacích po více než 90 let, čelí výzvě představované tímto stylem života a využívá plně obnovitelná řešení založená na vlastních technologiích tepelných čerpadel. Daikin má pro vás produkty, zkušenosti a řešení pro nízké i vysoké obytné budovy, individuální i centralizované systémy vytápění a pro rekonstruované i nové budovy.

Praktické překážky

Využívání obnovitelných zdrojů energie v bytových domech je z důvodu praktických překážek poměrně omezeno.

Instalace v malém prostoru

Prostor pro instalaci venkovních a vnitřních jednotek je v bytových domech omezený.

 

Koncoví uživatelé se zdráhají zastavět prostory na svých balkónech.

Stavitelé musí při projektování nové budovy vzít v úvahu regulativa územního plánování, očekávání zákazníků a pravidla společnosti vlastnící bytový dům.

U výškových budov je integrace obnovitelných zdrojů energie omezena velikostí prostoru na střeše.

Nutnost omezení hlučnosti ovlivňuje umístění tepelného čerpadla v obytných budovách.

Nesprávné umístění tepelného čerpadla vně bytu může rušit sousedy.

Maximální přípustná hladina hluku je v noci 35 dBA ve vzdálenosti 3 metry od sousedů.

Hladina hluku tepelného čerpadla je při instalaci uvnitř bytu běžným problémem.

Tiché instalace
Tekoucí voda z kohoutku

V nových bytových domech se potřeba teplé vody značně zvyšuje.

Potřeba teplé vody tvoří značnou část z celkové potřeby tepla jak u malých rodinných domů, tak i ve vícegeneračních domech.

V sektoru novostaveb se spotřeba energie při vytápění prostor snižuje díky lepší izolaci budov.

Proto je ke snížení spotřeby primární energie u obytných budov důležitým předpokladem vysoká účinnost při ohřevu teplé vody.

Musí být zaručeno splnění místních hygienických předpisů týkajících se vody.

Evropské předpisy vyžadují teplotu vody 60 °C v místě odběru.

Aby se zabránilo množení bakterií legionella ve vodě, musí teplota vody cirkulující ve většině systémů se zásobníkem teplé vody přesahovat 55 °C.

Pár umývající nádobí
Návrh potrubí

Návrh systému potrubních rozvodů ve výškových budovách vyžaduje pečlivé uvažování

Výroba vody o vysoké teplotě (70 °C) a její cirkulace v budově má za následek:

 • tepelné ztráty (až 40 %) v síti rozvodného potrubí
 • vysoké hydraulické náklady z důvodu většího průměru a náročnější izolace potrubí
bg-image

Integrovaná řešení Daikin pro bytové domy

Při návrhu udržitelného a vysoce výkonného topného systému pro bytové domy kombinuje společnost Daikin produkty pro aplikované a rezidenční vytápění. Ty totiž nabízejí integrovaný systém, jež snadno překonává praktické překážky spojené s výškovými budovami.

Centrální jednotka tepelného čerpadla EWYT-B z aplikovaných systémů, může po připojení k několika vnitřním jednotkám Daikin Altherma 3 WS zajistit komfort vytápění / chlazení, teplou užitkovou vodu a individuální regulaci teploty pro jednotlivé byty.

Tento systém lze také doplnit o širokou a flexibilní řadu topných těles (podlahové vytápění, konvektory tepelného čerpadla), které umožňují zákazníkovi vybrat si pro svůj byt těleso podle svých požadavků.

Dále může tento systém díky efektu rekuperace tepla mezi byty provádět vysoce efektivní simultánní operace vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody. A z tohoto důvodu lze také ve srovnání s běžnými kotli výrazně snížit roční emise CO2.

Jak funguje vodní okruh?

Řešení Daikin Altherma pro byty zajišťuje vytápění a ohřev vody a v případě potřeby i chlazení výškových bytových domů. Celý systém se skládá ze sítě tepelných čerpadel voda-voda s integrovanými zásobníky teplé vody v jednotlivých bytech, která jsou připojena ke společnému centrálnímu vodnímu okruhu, a tvoří tak společný systém. Centrální vodní okruh lze ohřívat/chladit pomocí tepelných čerpadel Daikin, která odebírají teplo z okolního vzduchu a pracují s nízkou teplotou a vysokou účinností.

Tepelné čerpadlo v bytě

Tepelné čerpadlo Altherma využívající jako zdroj vodu vylepšuje teplo v každém bytě a zajišťuje vytápění/klimatizování prostor a ohřev teplé vody zcela autonomně
 • Autonomní systém tepelného čerpadla
 • Instalace s malým půdorysem (60 x 65 cm)
 • Mimořádně tichá jednotka (akustický výkon = 39 dBA)
 • Kompatibilní s jakýmkoli typem topných těles

Vodou chlazené tepelné čerpadlo pro komerční prostory

Centrální vodní okruh je ohříván centrálním tepelným čerpadlem vzduch-voda
 • Široký rozsah výkonů od 80 do 700 kW
 • Ekologické řešení s chladivem R32
 • Zajištění vytápění i chlazení
 • Optimalizované řešení vytápění

Společné tepelné čerpadlo

Udržuje teplotu v centrálním vodním okruhu v rozmezí +10 °C a +30 °C
 • Modulární tepelné čerpadlo vzduch-voda

 • Ekologické řešení s chladivem R32

 • Široký rozsah topných výkonů s jednou jednotkou (82 kW – 670 kW)

 • Zajištění vytápění i chlazení

Centrální vodní okruh

Centrální vodní okruh rozvádí po budově vodu o teplotě blízké okolnímu prostředí
 • Nejnižší teplota vody v síti (10 – 30 °C)

 • Eliminují se tepelné ztráty z distribučního potrubí a nadměrného vytápění chodeb

 • Menší velikost potrubí

 • Možnost zpětné získávání tepla v celé distribuční síti

Konvektor pro tepelné čerpadlo

Nízkoteplotní konvektory pro tepelná čerpadla kombinující v sobě stylový design, minimální rozměry a nízkou hlučnost
 • Díky velikosti a designu se snadno hodí do každého prostředí

 • Skvěle se kombinují s nízkoteplotními zdroji

 • Velmi nízká hlučnost

 • Štíhlý design s hloubkou pouhých 135 mm

Podlahové vytápění

Regenerační vytápění v zimě a chlazení v létě, což je ideální pro novostavby

Chladicí jednotka EWYT-B

Centrální vodní okruh je ohříván centrálním tepelným čerpadlem vzduch-voda

Daikin Altherma 3 WS

Voda z Daikin Altherma je moderním řešením potřeby tepla v každém bytě a zajišťuje vytápění/chlazení a ohřev teplé vody zcela nezávisle

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky