Skip to main content

Pozitivní dopad

Naším posláním je bezpečné a zdravé ovzduší. Snaha o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je naší odpovědností. Máme pozitivní dopad

Enviromentální vize Daikin 2050

Jako lídr v oboru HVAC-R* přispíváme k vysoké kvalitě života, pohodlí, spolehlivé infrastruktuře, potravinové bezpečnosti a ekonomickému růstu v celé řadě průmyslových odvětví. Rostoucí potřeba chlazení, vytápění a ventilace má však také dopad na globální oteplování v důsledku zvyšující se spotřeby elektřiny a emisí chladiva. Ve společnosti Daikin bereme tuto odpovědnost vážně.

"Celosvětově se snažíme poskytovat bezpečné a zdravé ovzduší a zároveň se snažíme snížit emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050."

Jak toho dosáhneme?

 • Díky produktům s vysokou energetickou účinností a prostřednictvím vývoje a používání chladiv s nižším potenciálem globálního oteplování, zejména R-32 nebo CO2.
 • Díky řešením, která optimalizují energetický management topných a chladicích systémů – například pomocí dálkového ovládání nebo podporou cirkulární ekonomiky chladiv za účelem jejich opětovného využití jako cenného zdroje.
 • Díky síle vzduchu, poskytováním vysoké kvality vnitřního vzduch, které chrání zdraví lidí.

* HVAC-R Vytápění, ventilace, klimatizace a chladírenství

L∞p směrem k zelenější budoucnosti

S odhodláním snížit dopad společnosti Daikin na životní prostředí uzavíráme kruh směrem k oběhovému hospodářství pro chladiva. L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse je naše jedinečná služba recyklace chladiva a je nezbytnou součástí závazku společnosti Daikin vytvářet udržitelnou budoucnost. Připojte se k našemu poslání a zjistěte, jak můžete přispět k naší oběhové ekonomice chladiv.

Čeho jsme už dosáhli?

Snižujeme vliv chladiv na globální oteplování

Loop by Daikin
 • Daikin byla celosvětově první společností, která představila klimatizace, tepelná čerpadla a scroll chladicí jednotky využívající chladivo R-32 s třikrát nižším potenciálem globálního oteplování než R-410-A.*
 • Od roku 2019 společnost Daikin Industries, Ltd. poskytuje bezplatný přístup k seznamu 300 přislíbených patentů ve vztahu k zařízením HVAC-R využívajícím R-32, což umožňuje ostatním výrobcům snížit dopad chladiv na životní prostředí.**
 • Díky iniciativám v oblasti oběhového hospodářství, jako jsou tepelná čerpadla L∞P Daikin VRV a L∞P Daikin – recover – Reclaim– Reuse pro klíčové zákazníky a investory, se Daikin Europe NV a Daikin Central Europe vyhnou produkci 400 000 kg panenského plynu za rok.
 • V roce 2020 Daikin Europe N. V. inicioval projekt Retradeables, první evropský online trh, který umožňuje regeneraci a opětovné použití chladiv pro celé odvětví HVAC-R. Jako partner konsorcia programu EU-Life jsme projekt zahájili v květnu 2021 na Slovensku, v České republice a Maďarsku.

Zdroje: * Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020 , ** Daikin Industries Ltd. Tiskové zprávy 2021

Snižujeme emise CO2

Daikin snižuje emise CO2
 • Naše celosvětové úsilí o snížení emisí skleníkových plynů z rezidenčních klimatizací vyústilo v roce 2020 k úsporám 70 milionů tun ekvivalentu CO2 ve srovnání s běžným provozem.*
 • Ve stejném roce byly emise skleníkových plynů z našich výrobních činností sníženy na 1,08 milionu tun CO2 (79% snížení oproti fiskálnímu roku 2005).*
 • Společnost Daikin Europe NV snížila emise CO2 související s dopravou na objem prodeje (m3) z 8,8 kg/m3 v roce 2016 na 7,3 kg/m3 v roce 2019 díky vyšší účinnosti nakládky kamionů a zvýšené přepravě po moři místo přepravy po silnici.**
Zdroje: * Daikin Industries Ltd Zpráva o udržitelnosti 2021, ** Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020

 

Naše pokyny k zelenému zadávání veřejných zakázek

Pokyny pro zelené zadávání veřejných zakázek společnosti Daikin
 • Vyzýváme dodavatele, aby uplatňovali ekologickou udržitelnost, například certifikací ISO14001.
 • Ve fiskálním roce 2020 splnilo 98 % našich dodavatelů v Evropě hodnotící kritéria našich pokynů pro zelené zadávání zakázek. Naše míra zeleného nákupu* je 80 % v rámci celé skupiny Daikin.

Zdroj: Daikin Industries Ltd Sustainability Report 2021

* Míra zeleného nákupu = hodnota zboží pořízeného od dodavatelů, kteří splňují naše hodnotící kritéria/hodnota pořízeného zboží

 

Náš tovární standard Green Heart

Daikin Green Heart Factory Standard
 • Naše interní vyhodnocovací metoda měří dopad našich továren na spotřebu vody, energie, fluorovaných uhlovodíků a také na odpad a těkavé organické emise. Továrna Daikin Europe N. V. Ostend byla certifikována stříbrnou medailí (2018) a zlatou medailí (2019).

Zdroj: Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje
 • Daikin podporuje cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů používáním špičkových technologií ke snížení dopadu chlazení a vytápění na životní prostředí a zároveň poskytuje novou hodnotu pro zdravý a pohodlný způsob života. Přispíváme k místnímu hospodářskému rozvoji a našim zaměstnancům nabízíme příležitosti k růstu na základě našeho přístupu řízení zaměřeného na lidi. Dodržováním našeho principu spoluvytváření se snažíme společně se všemi zainteresovanými stranami nacházet lepší řešení.
Zdroj: Daikin Industries Ltd. Sustainability Report 2021

Toto by vás také mohlo zajímat

Prohlédněte si naše novinky

Podívejte se na náš blog

Inspirujte se našimi referenčními projekty

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky