Environmentální odpovědnost Daikin

Pozitivní dopad

Naším posláním je bezpečné a zdravé ovzduší. Snaha o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je naší odpovědností. Máme pozitivní dopad

Enviromentální vize Daikin 2050

Jako lídr v oboru HVAC-R* přispíváme k vysoké kvalitě života, pohodlí, spolehlivé infrastruktuře, potravinové bezpečnosti a ekonomickému růstu v celé řadě průmyslových odvětví. Rostoucí potřeba chlazení, vytápění a ventilace má však také dopad na globální oteplování v důsledku zvyšující se spotřeby elektřiny a emisí chladiva. Ve společnosti Daikin bereme tuto odpovědnost vážně.

"Celosvětově se snažíme poskytovat bezpečné a zdravé ovzduší a zároveň se snažíme snížit emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050."

Jak toho dosáhneme?

How-do-we-get-there-infographic.gif
 • Díky produktům s vysokou energetickou účinností a prostřednictvím vývoje a používání chladiv s nižším potenciálem globálního oteplování, zejména R-32 nebo CO2.
 • Díky řešením, která optimalizují energetický management topných a chladicích systémů – například pomocí dálkového ovládání nebo podporou cirkulární ekonomiky chladiv za účelem jejich opětovného využití jako cenného zdroje.
 • Díky síle vzduchu, poskytováním vysoké kvality vnitřního vzduch, které chrání zdraví lidí.

* HVAC-R Vytápění, ventilace, klimatizace a chladírenství

L∞p směrem k zelenější budoucnosti

Loop_banner_800x600.jpg

S odhodláním snížit dopad společnosti Daikin na životní prostředí uzavíráme kruh směrem k oběhovému hospodářství pro chladiva. L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse je naše jedinečná služba recyklace chladiva a je nezbytnou součástí závazku společnosti Daikin vytvářet udržitelnou budoucnost. Připojte se k našemu poslání a zjistěte, jak můžete přispět k naší oběhové ekonomice chladiv.

Čeho jsme už dosáhli?

Snižujeme vliv chladiv na globální oteplování

Loop by Daikin
 • Daikin byla celosvětově první společností, která představila klimatizace, tepelná čerpadla a scroll chladicí jednotky využívající chladivo R-32 s třikrát nižším potenciálem globálního oteplování než R-410-A.*
 • Od roku 2019 společnost Daikin Industries, Ltd. poskytuje bezplatný přístup k seznamu 300 přislíbených patentů ve vztahu k zařízením HVAC-R využívajícím R-32, což umožňuje ostatním výrobcům snížit dopad chladiv na životní prostředí.**
 • Díky iniciativám v oblasti oběhového hospodářství, jako jsou tepelná čerpadla L∞P Daikin VRV a L∞P Daikin – recover – Reclaim– Reuse pro klíčové zákazníky a investory, se Daikin Europe NV a Daikin Central Europe vyhnou produkci 400 000 kg panenského plynu za rok.
 • V roce 2020 Daikin Europe N. V. inicioval projekt Retradeables, první evropský online trh, který umožňuje regeneraci a opětovné použití chladiv pro celé odvětví HVAC-R. Jako partner konsorcia programu EU-Life jsme projekt zahájili v květnu 2021 na Slovensku, v České republice a Maďarsku.

Zdroje: * Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020 , ** Daikin Industries Ltd. Tiskové zprávy 2021

Snižujeme emise CO2

Daikin snižuje emise CO2
 • Naše celosvětové úsilí o snížení emisí skleníkových plynů z rezidenčních klimatizací vyústilo v roce 2020 k úsporám 70 milionů tun ekvivalentu CO2 ve srovnání s běžným provozem.*
 • Ve stejném roce byly emise skleníkových plynů z našich výrobních činností sníženy na 1,08 milionu tun CO2 (79% snížení oproti fiskálnímu roku 2005).*
 • Společnost Daikin Europe NV snížila emise CO2 související s dopravou na objem prodeje (m3) z 8,8 kg/m3 v roce 2016 na 7,3 kg/m3 v roce 2019 díky vyšší účinnosti nakládky kamionů a zvýšené přepravě po moři místo přepravy po silnici.**
Zdroje: * Daikin Industries Ltd Zpráva o udržitelnosti 2021, ** Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020

 

Naše pokyny k zelenému zadávání veřejných zakázek

Pokyny pro zelené zadávání veřejných zakázek společnosti Daikin
 • Vyzýváme dodavatele, aby uplatňovali ekologickou udržitelnost, například certifikací ISO14001.
 • Ve fiskálním roce 2020 splnilo 98 % našich dodavatelů v Evropě hodnotící kritéria našich pokynů pro zelené zadávání zakázek. Naše míra zeleného nákupu* je 80 % v rámci celé skupiny Daikin.

Zdroj: Daikin Industries Ltd Sustainability Report 2021

* Míra zeleného nákupu = hodnota zboží pořízeného od dodavatelů, kteří splňují naše hodnotící kritéria/hodnota pořízeného zboží

 

Náš tovární standard Green Heart

Daikin Green Heart Factory Standard
 • Naše interní vyhodnocovací metoda měří dopad našich továren na spotřebu vody, energie, fluorovaných uhlovodíků a také na odpad a těkavé organické emise. Továrna Daikin Europe N. V. Ostend byla certifikována stříbrnou medailí (2018) a zlatou medailí (2019).

Zdroj: Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje
 • Daikin podporuje cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů používáním špičkových technologií ke snížení dopadu chlazení a vytápění na životní prostředí a zároveň poskytuje novou hodnotu pro zdravý a pohodlný způsob života. Přispíváme k místnímu hospodářskému rozvoji a našim zaměstnancům nabízíme příležitosti k růstu na základě našeho přístupu řízení zaměřeného na lidi. Dodržováním našeho principu spoluvytváření se snažíme společně se všemi zainteresovanými stranami nacházet lepší řešení.
Zdroj: Daikin Industries Ltd. Sustainability Report 2021

Toto by vás také mohlo zajímat

Prohlédněte si naše novinky

Podívejte se na náš blog

Inspirujte se našimi referenčními projekty