Skip to main content

Firemní etika společnosti Daikin Europe Group

Firemní etika vyjadřuje základní hodnoty společnosti Daikin a představuje rámec pro rozhodování jejích pracovníků. Každý člen a zaměstnanec společnosti Daikin Europe Group je osobně odpovědný za dodržování vysokých etických a právních standardů a norem chování, a to s ohledem na jejich literu i ducha a bez ohledu na to, zda jsou jejich požadavky vyžadovány zákonem, či nikoli.

Zde je 12 základních prvků firemní etiky společnosti Daikin:

 1. Dodržování zákonných předpisů
 2. Poskytování bezpečných, vysoce kvalitních produktů a služeb s ohledem na předpokládané budoucí potřeby koncových uživatelů
 3. Vykonávání obchodní činnosti a podnikání s dodržováním principů korektně vedeného konkurenčního soutěžení
 4. Obstarávání zásob, materiálu a služeb fér způsobem a udržování přátelských, a přesto náročných a soutěživých vztahů s dodavateli
 5. Respektování práv souvisejících s duševním vlastnictvím a udržování chráněných informací v tajnosti
 6. Včasné a přiměřené sdělování firemních informací
 7. Přispívání k chodu společnosti, která se snaží zanechávat minimální ekologickou stopu a negativní dopad na životní prostředí
 8. Zajišťování bezpečnosti při všech činnostech
 9. Kultivace dynamického prostředí na pracovišti, které v každém zaměstnanci podporuje hrdost a zápal pro společnou věc
 10. Ochrana podnikového majetku
 11. Zachovávání uměřenosti ohledně zábavy a výměny darů
 12. Zachovávání pevného a nesmlouvavého postoje vůči jakémukoli nelegálnímu, asociálnímu a neetickému jednání.

Nahlášení porušení uvedených zásad prostřednictvím whistleblower / hotline


Děkujeme vám za zájem o etický program a dodržování norem jednání společnosti Daikin Europe. Vaše poznatky a připomínky jsou velmi důležité. Uděláme, co bude v našich silách, abychom odpověděli na všechny dotazy či podněty co nejdříve. Všemi silami se zasazujeme o vytvoření otevřeného a spravedlivého prostředí, v němž mají všechny zaangažované osoby oprávnění vznášet své dotazy, připomínky a tematizovat své obavy či znepokojení nad potenciálním porušením našich podnikových zásad.

Důrazně doporučujeme, abyste do uvedeného webového formuláře uvedli své osobní informace. Nicméně můžete poslat i anonymní komentář pod pseudonymem a s e-mailovou adresou, kterou jste si na webu založili pouze pro tento účel.

Corine Vyncke
Hlavní právní referentka
Daikin Europe N.V.