Skip to main content

Servis pro kvalitní vnitřní vzduch

Nabídka servisu pro kvalitní vnitřní vzduch

Instalace a uvedení do provozu

Je naprosto zásadní, aby systémy HVAC byly instalovány podle doporučení výrobců a uvedeny do provozu podle posledního návrhu.

Montážní firmy většinou provádějí na místě nějaké změny (například přizpůsobují délku potrubí), což může mít významný dopad na výkon, energetickou účinnost a kvalitu vnitřního vzduchu.

Klíčový je výběr schválené montážní firmy, která systém od konkrétního výrobce nainstaluje a zajistí dohled, stejně jako i výběr společnosti, která má již s podobnými instalacemi zkušenosti.

Údržba

Pravidelná údržba větracích systémů je velmi důležitá a měla by být součástí komplexního servisního režimu systému HVAC budovy.

U větracích systémů je čistota obzvláště důležitá, protože prach a nečistoty mohou ovlivnit jejich schopnost udržovat kvalitu vnitřního vzduchu.

Součástí údržby by měla být kontrola sání a odtahů, zda nevykazují známky usazování nečistot nebo poškození povětrnostními vlivy či zvířaty, jakož i kontroly potrubních rozvodů a vnitřních jednotek.

Program Daikin Refilter

Společnost Daikin nabízí program Refilter pro analýzu, optimalizaci a vylepšení vašeho systému HVAC s celkovým zaměřením na kvalitu vnitřního vzduchu.

  • Audit kvality vnitřního vzduchu
  • Program Čerstvý vzduch pro optimalizaci nastavení
  • Přizpůsobený akční plán s návrhem zlepšení a protiopatření

Naši technici nabízejí návštěvu místa s kontrolním seznamem zaměřeným na kvalitu vnitřního vzduchu.

Podporujeme vás našimi odbornými znalostmi, abychom ověřili stav vašeho systému HVAC a poskytli vám jasnou zprávu o stavu vašeho systému klimatizace, vzduchotechnických jednotek, potrubí, větracích a vnitřních jednotek.

Identifikujeme okamžitý soubor opatření, která zlepší schopnost vašeho systému zvýšit množství čerstvého vzduchu a snížit prašnost ve vnitřních prostorách.

Hotelový pokoj s vestavěnou skříní v designu černého dřeva a bílu orchidejí
Ikona kontrolního seznamu

Naši technici nabízejí návštěvu místa s kontrolním seznamem zaměřeným na kvalitu vnitřního ovzduší.

Loho programu Daikin Refilter
Ikona statusu monitorování

Podporujeme vás našimi odbornými znalostmi, abychom ověřili stav vašeho systému HVAC a poskytli vám jasnou zprávu o stavu vašeho systému klimatizace, vzduchotechnických jednotek, potrubí, větracích a vnitřních jednotek.

bg-image

IEQ senzor: nový senzor pro měření kvality vnitřního prostředí 

Zařízení měří kvalitu vnitřního vzduchu, elektromagnetické znečištění a sleduje váš komfort. Je dostupný s 12 senzory a 15 parametry a je možné ho připojit přes Wi-Fi nebo prostřednictvím technologie NB-IoT.

Instalace

Instalaci lze provést prostřednictvím aplikace. Prověření instalace aplikací provede odpovědná osoba.

Platforma pro monitorování Caelum

Zařízení připojené k monitorovací platformě Daikin Caelum umožňuje sledování kvality vnitřního vzduchu a vytváření pravidelných reportů založených na datech získaných během provozu senzorů. Je zde také možnost vytvoření animace znázorňující úroveň kvality vnitřního vzduchu pro demonstraci vašim zákazníkům.

Přípojení

Senzor pro snímání kvality vnitřního vzduchu zajišťuje perfektní integraci se vzdáleným monitorováním Daikin a snadnou úrdžbu díky platformě Daikin on Site a Daikin Cloud Service. To umožňuje úplnou kontrolu nad celým systémem zajišťující vytápění, větrání a klimatizaci v budově.

Servis pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu

Senzory IEQ zajišťují kontrolu nad zařízením budovy jako součást hodnocení kvality vzduchu a balíčku údržby od společnosti Daikin.

Certifikace Green Building

Instalace senzorů pro měření kvality vnitřního vzduchu vám může pomoct získat lepší hodnocení v projektu Green Building- pod záštitou certifikace LEED a WELL, díky kvalitnímu vnitřnímu prostředí. 

Mějte kvalitu vnitřního vzduchu stále pod kontrolou

Servisní technici ze společnosti Daikin vám pomohou najít jakoukoli slabinu vašeho HVAC systému a k jejímu vyřešení nabídnou nejen širokou paletu služeb na míru, ale i rozsáhlé zkušenosti.

 

Ilustrace portfólia servisu kvality vnitřního vzduchu

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky