Skip to main content

Dýcháte čistý vzduch?

Zjistěte to díky sadě mikrobiologické povrchové diagnostiky Airlogy Labs pro váš domov či firmu.

Proč na kvalitě vnitřního vzduchu záleží

bg-image

Kvalitou vnitřního vzduchu se rozumí kvalita vzduchu v budově nebo stavbě, který lidé v jejích vnitřních prostorách každý den dýchají.

Věděli jste, že vzduch uvnitř budov, který dýcháme, může být ve skutečnosti mnohem více znečištěný než venkovní vzduch? A nezáleží na tom, zda jsme doma, v kanceláři nebo v hotelovém pokoji.

  • 90% našeho života trávíme ve vnitřních prostorách
  • Kvalita vnitřního ovzduší může být 2 až 5krát horší než kvalita vzduchu venku

Vliv látek znečišťující ovzduší na naše zdraví

  • Dlouhodobá expozice polétavým nečistotám ve vnitřních prostorách může způsobit trvalý zánět a toxicitu pro lidské tělo a v důsledku vést k mnoha různým nemocem (např. nádory, kardiovaskulární nebo plicní nemoci, jako je astma atd.).
  • Polétavé nečistoty také mohou fungovat jako přenašeči virů (např. přenos koronaviru aerosolem/kapénkami).
  • Proto je důležité snížit koncentraci polétavých nečistot, aby se minimalizovala expozice a snížilo riziko šíření virů a dalších nečistot.

Mikrobiologická diagnostická sada Airlogy

Airlogy mikrobiologická diagnostická sada

S touto jednoduchou sadou vám můžeme pomoci identifikovat výskyt možných patogenů a baktérií, kvasinek nebo plísní a posoudit jejich množství, které je důležitým kritériem čistého vzduchu.

Vědecká analýza vzorků odebraných z povrchů ve vašich prostorách (z klimatizace, systému větrání nebo jakéhokoliv jiného povrchu v místnosti) může odhalit možná mikrobiologická nebezpečí pro vaše zákazníky a zaměstnance.

Jak to vlastně funguje?

1. Použijte tyčinku s vatou na konci a odeberte vzorky z povrchů. Postupujte krok za krokem podle pokynů uvnitř balení. Stačí naskenovat QR kód a získáte pokyny pro všechny kroky online

Doporučujeme odebrat vzorky z povrchu klimatizační jednotky, mřížky ventilátoru nebo přímo ze zdi.

Airlogy vzorek z vnitřní jednotky

Vnitřní jednotka klimatizace

Airlogy vzorek z ventilační mřížky

Mřížka ventilátoru

Airlogy vzorek ze zdi

Stěna

2. Vložte vzorek do dodané obálky a odešlete jej poštou (poštovné je vyplacené – ŽÁDNÉ NÁKLADY pro vás!)

3. Po analýze vašeho vzorku v našich laboratořích získáte výsledky během několika týdnů!
 

Odborníci Daikin zabývající se kvalitou vzduchu vás osloví a poskytnou vám zdarma výkaz vyhodnocení a doporučení ke zlepšení.

O Airlogy Labs

Logo Airlogy Lab

Airloga Lab je slovenský start-up

Specializují se na analýzu vnitřního vzduchu a povrchů a odhalují potencionální mikrobiologické hrozby.

Doposud analyzovali více než 1100 interiérů a navrhli více než 70 řešení.

 

 

Analýza zahrnuje tři stupně identifikovaných hrozeb:

1. Bakterie - Bakterie jsou jednobuněčné prokaryotické organismy. Ačkoli se vyskytují ve vzduchu přirozeně, některé představují zdravotní riziko. Při hodnocení kvality ovzduší je rozhodující množstvíbakterií ve vzduchu-.

Správná mikroibologická diagnostika vzduchu dokáže detekovat přítomnost možných patogenů a sledovat jejich množství, což je důležité kritérium čistého vzduchu.

2. Plíseň - Plíseň patří do jiné skupiny mikroorganismů, které mohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší. Množí se spory šířícími se vzduchem na velké vzdálenosti a může způsobit alergické reakce nebo respirační onemocnění.

3. Kvasinky - také známé jako mykóza, jako bakterie, množení kvasinek výrazně zvyšuje zdravotní riziko. Možné patogeny způsobují různá infekční onemocnění.

 

Jaké jsou nejlepší podmínky pro mikroorganismy?

Mikroorganismům se daří za stabilních podmínek, které interiér poskytuje: zvýšená vlhkost, špatné větrání a zanedbaná klimatizace. Uvězněni na prachu, zdech, různých zařízeních, jako jsou klimatizační systémy, vzkvétají mikroorganismy z těchto ideálních podmínek, které venku lze jen stěží najít.

 

Co ukazují výsledky?

Zpráva ukazuje vaše vzorky po kultivaci, včetně informací o objevených druzích mikroorganismů a jejich množství.

 

Špatné výsledky, dobré zprávy

Ani zpráva naznačující vyšší kontaminaci není důvodem k panice. Navrhneme vhodné řešení.

Služby Daikin pro kvalitu vnitřního ovzduší

Kvalitu vzduchu v místnosti můžete analyzovat a testovat pomocí Airlogy nebo senzoru Daikin IAQ, i když není nainstalován žádný systém HVAC.

Daikin navíc nabízí monitorování IAQ pro analýzu, optimalizaci a zlepšování vašeho systému HVAC s celkovým zaměřením na kvalitu vnitřního ovzduší.

  • Audit kvality vnitřního ovzduší
  • Program Čerstvý vzduch pro optimalizaci nastavení
  • Přizpůsobený akční plán s návrhem zlepšení a protiopatření

 

bg-image

Senzor IAQ " Náš nový senzor pro kvalitu vnitřního prostředí

Naše nové nejmodernější zařízení měří úroveň vašeho pohodlí a sleduje kvalitu vnitřního vzduchu a elektromagnetické znečištění. Je k dispozici s 12 senzory a 15 parametry a připojuje se prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě nebo prostřednictvím technologie NB-IoT.

Podporujeme vás našimi odbornými znalostmi, abychom ověřili stav vašeho systému HVAC a poskytli vám jasnou zprávu o stavu vašeho systému klimatizace, vzduchotechnických jednotek, potrubí, větracích a vnitřních jednotek.

Identifikujeme okamžitý soubor opatření, která zlepší schopnost vašeho systému zvýšit množství čerstvého vzduchu a snížit prašnost ve vnitřních prostorách.

Servisní technici ze společnosti Daikin vám pomohou najít jakoukoli slabinu vašeho HVAC systému a k jejímu vyřešení nabídnou nejen širokou paletu služeb na míru, ale i rozsáhlé zkušenosti.

 

Ilustrace portfólia servisu kvality vnitřního vzduchu