Skip to main content

4 kroky pro vytápění šetrnější k životnímu prostředí

Informujte se o konceptu vytápění Daikin

 • Jak může systém vytápění ve vaší domácnosti omezit klimatické změny?
 • Jak mohou udržitelná řešení přispět k ambiciózním cílům snižování CO2 v Evropě?
 • Jaké kroky jsou nutné k transformaci odvětví vytápění a zabránění používání fosilních paliv, jako je uhlí nebo ropa?

Evropská komise nedávno (v dubnu 2021) zvýšila cíl snížení emisí CO2 ze 40% na 55% do roku 2030. Tato dohoda je důležitým krokem k cíli Evropy stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Je ambiciózní, ale je-li plně podporována, je dosažitelná politikou, průmyslem a spotřebiteli. Zajištění udržitelnosti odvětví vytápění může mít pro tuto strategii zásadní dopad. Společnost Daikin je připravena přispět k vlně renovací v Evropě pomocí řešení šetrných k životnímu prostředí, zejména pomocí technologií tepelných čerpadel.

ISH Digital 2021 - Webinar: Ready for the renovation wave - Tepelné čerpadlo v každém domě (Hervé Pierret, Daikin)

Výhody tepelných čerpadel

Jaký je dnešní potenciál tepelných čerpadel?

 • Ekologická řešení jsou výchozím systémem vytápění ve Švédsku1
 • V některých evropských zemích2 představují tepelná čerpadla 50% podílu na trhu v novostavbách
 • Tepelná čerpadla jsou po celá desetiletí také osvědčeným řešením pro renovace domů
 • Účinnost tepelných čerpadel stále stoupá

Podle nedávné studie3, kde je sledováno velké množství tepelných čerpadel používaných v projektech renovací, je během posledních 10 let změřeno 20-25% zlepšení sezónní účinnosti. Majitelé domů si mohou užívat tepelná čerpadla bez nutnosti výměny stávajících radiátorů. Zlepšení izolace při renovacích je prospěšné, ale není povinné.

1 Mezinárodní energetická agentura, profil země Švédsko, konzultováno 14. září 2020, https://www.iea.org/countries/sweden
2 Vodík v energetickém systému budoucnosti: zaměření na teplo v budovách, konzultováno 10. května 2021
https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
3 Jak dobře fungují telepná čerpadla ve stávajících budovách?, https://blog.innovation4e.de/en/2021/03/03/how-well-do-heat-pumps-really-work-in-existing-buildings/

4 kroky k dekarbonizaci rezidenčního vytápění

4 kroky k dekarbonizaci rezidenčního vytápění

V návaznosti na směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD) již členské státy EU zavedly opatření, která mají zajistit, aby nově postavené domy a byty měly menší uhlíkovou stopu

Toho je dosaženo prostřednictvím:

 • vylepšení obvodového pláště budovy
 • povinného využítí obnovitelné energie

Daikin odhaduje, že tepelná čerpadla již mají až 50% tržní podíl v nových (rodinných) domech. Stále však existuje potřeba postupného vyřazování znečišťujících topných systémů z trhu.

Od ledna 2020 již Rakousko neumožňuje instalovat naftové kotle do nových domů a v Nizozemsku jsou všechny nově postavené domy od roku 2020 nezávislé na plynové síti. Spojené království rovněž oznámilo, že do roku 2025 bude všem novým domům zakázáno instalovat plynové a naftové kotle a místo toho budou vytápěny nízkouhlíkovými alternativami.

Výhody hydronických tepelných čerpadel

Další významnou výhodou hydronických tepelných čerpadel je možnost používat je pro chlazení i vytápění, což stále více spotřebitelé požadují.

Důvodem je částečně účinek změny klimatu, ale také vyšší úroveň izolace v nově postavených domech. Ve standardním situaci, pokud je instalován kotel, je třeba v případě potřeby chlazení nainstalovat druhý systém HVAC. Reverzibilní hydronické tepelné čerpadlo zajišťuje vytápění a chlazení v rámci jednoho zařízení, s výhodou jediné investice zajišťující oba požadavky.

1. Strengthen new build rules on energy use

Množství renovací zdrojů vytápění se musí do roku 2030 zdvojnásobit z 1% na 2%, protože nahrazení starých systémů energeticky účinnějšími přirozeně povede ke snížení emisí.

Občany EU je třeba motivovat k volbě obnovitelných řešení tím, že jim ukážeme srozumitelné důvody, proč jsou obnovitelné topné systémy, jako jsou tepelná čerpadla, energeticky i nákladově efektivní a spolehlivé řešení.

Ve střední a východní Evropě se majitelům domů nabízejí atraktivní pobídky a dotace na modernizaci jejich topných systémů a / nebo na pořízení tepelných čerpadel pro novostavby.

 • Rakousko: Pobídka pro renovaci vytápění při nahrazení stávajícího topení nafou a plynem tepelným čerpadlem
 • Bulharsko: Půjčky a investiční pobídky na zlepšení energetické účinnosti domů od místních zúčastněných bank
 • Maďarsko: Dotace na renovaci domů včetně nahrazení vytápění tepelným čerpadlem
 • Česká republika: Fond zaměřený na úspory energie v rodinných a bytových domech včetně pořízení tepelného čerpadla (novostavba a rekonstrukce)
 • Chorvatsko: Pobídka poskytnutá po prokázání 60% zvýšení energetické účinnosti zaměřená na renovace domů vč. aplikace tepelných čerpadel
 • Rumunsko: Pobídka ke zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů snížením spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů
 • Srbsko, Albánie, Kosovo, Severní Makedonie: splácení půjčky za renovace domů včetně pořízení tepelných čerpadel.
 • Slovensko: Pobídka pro modernizaci tepelného systému obnovitelným zdrojem energie nebo instalaci generátoru obnovitelné energie
 • Slovinsko: Pobídka pro investice do renovace domů šetrné k životnímu prostředí, včetně pořízení tepelných čerpadel.

 

2. Increase the replacement rate

Díky přímým nebo nepřímým pobídkám jsou dnes kotle na ropu nebo plyn stále levnější než tepelná čerpadla.

Rozdíl mezi cenami elektřiny a plynu v mnoha členských státech EU je také příliš velký na to, aby tepelná čerpadla byla přístupná všem občanům EU. Rovné podmínky jsou rovněž nutné pro obnovitelné technologie.

V krátkodobém horizontu mohou vládní pobídky pomoci urychlit přechod na uhlíkově neutrální vytápění a zpřístupnit tepelná čerpadla všem Evropanům. Z dlouhodobého hlediska však budou jen vyváženější ceny energie a správná indikace energetické a uhlíkové výkonnosti budovy motivovat konečné spotřebitele k investování do energeticky účinných technologií.

3. End fossil fuel incentives

Celkově představuje obnovitelné vytápění pomocí tepelných čerpadel pouze 10% všech topných systémů ročně instalovaných v Evropě1.

To ostře kontrastuje s ambiciózním cílem Evropské komise do roku 2030: 40% penetrace obnovitelných zdrojů do vytápění a chlazení2.

Přeměna bytového vytápění se tak musí stát společným úsilím politiky, průmyslu HVAC-R, stavebnictví a v neposlední řadě spotřebitelů.

Společnost Daikin značně investuje do designu a technologie tepelných čerpadel, díky nimž jsou stále více schopná poskytovat vysokou účinnost i při nižších venkovních teplotách. Tepelná čerpadla se proto stanou vhodným klimaticky šetrným systémem vytápění nejen pro rodinné domy nebo rodinné domy, ale také pro malé a velké komerční budovy nebo průmyslové aplikace. Další výhodou řešení Daikin je umožnění co nejjednodušší instalace díky promyšlenému designu.

1 Zpráva o trhu s EHPA ,https://www.ehpa.org/market-data/
2Státy Unie, penetrace obnovitelných systémů vytápění a chlazení, konzultováno 5. května 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
4. Make renewable heating standard in replacement

Zjistěte více o Zelené dohodě pro Evropu:

Renovujte svůj dům s využitím zařízení Daikin:

Objevte naše řešení vytápění

Přečtěte si náš blog a tiskové zprávy