Skip to main content

Váš příští systém vytápění bude tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou připravena čelit výzvě dekarbonizace domácností a společnost Daikin je připravena být tím nejvhodnějším partnerem pro všechny zúčastněné strany této výzvy.

Dekarbonizace domácností je aktuálně výzvou v oblasti udržitelnosti. Je to nejnovější přírůstek k posunu globálního paradigmatu směrem k udržitelnější ekonomice. V automobilovém průmyslu, zemědělství a dokonce i v letecké dopravě již bylo vyvinuto úsilí ke snížení nebo eliminaci emisí uhlíku ze zdrojů energie. Nyní jsou na řadě domácnosti.

Dekarbonizace neušla ani pozornosti tvůrcům evropských politik. Zejména EU se nedávno zavázala „hrát ústřední roli“ při dosahování čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Na národních úrovních se v Nizozemsku loučí s plynem, francouzská vláda podporuje výměnu olejových kotlů, Finsko se snaží o uhlíkovou neutralitu do roku 2035 a jižní Rakousko zakázalo topení olejem v nových budovách.

Vysoké cíle, ale jak jich chtějí tyto země dosáhnout? Vsázejí na tepelná čerpadla. A my ve společnosti Daikin si myslíme, že mají pravdu. Tepelná čerpadla jsou více než připravena čelit výzvě dekarbonizace domácností. Nejsou technologií budoucnosti, jde o zavedené řešení, které je připravené na své rozšíření.

Psychologické výzvy

Ve Švédsku jsou nyní tepelná čerpadla výchozím systémem vytápění. V nových budovách v některých evropských zemích již tepelným čerpadlům patří až 50 % tržního podílu.

Na trhu výměny starých zařízení to vypadá, že u majitelů domů se tento trend zatím neuchytil. Hlavní výzvy pro rozšíření tepelných čerpadel na tomto trhu se však spíše jeví jako psychologické než technologické.

Mnoho lidí prostě nechápe, jak funguje tepelné čerpadlo.

Jiní zastávají ten názor, že tepelná čerpadla musí být hlučná, nemohou vypadat hezky nebo prostě ještě nejsou dost spolehlivá. A možná si majitelé domů stále zachovávají své domněnky o tepelných čerpadlech, které dnes již neplatí, jednoduše z toho důvodu, že tempo inovací je u tepelných čerpadel rychlé.

Jednou z těchto (zastaralých) domněnek může být efektivita, která mohla mít před nějakou dobou dopad na nákladovou efektivitu a návratnost investic.

Tepelná čerpadla vzduch-voda mají obecně tendenci vykazovat pokles účinnosti, když venkovní teploty klesají. Při teplotách pod bodem mrazu tepelná čerpadla tradičně potřebovala malou pomoc z elektrické sítě, aby poskytla požadovaný komfort. To samozřejmě ohrožuje úspory nákladů a snížení emisí, které tepelná čerpadla nabízejí.

Novější generace tepelných čerpadel jsou stále lépe schopné dosáhnout vysoké účinnosti i při nižších venkovních teplotách. Naše nejnovější tepelné čerpadlo vzduch-voda, Daikin Altherma 3HHT, nevyžaduje žádnou další energii až do venkovní teploty mínus 15 stupňů Celsia. Inovace jako 3HHT představují zlomový okamžik pro tepelná čerpadla, která budou fungovat jako náhrada za kotle na fosilní paliva.

Další psychologickou bariérou je nedostatek znalostí mezi osobami provádějícími montáž a architekty, což snižuje jejich chuť se zapojit. Jako odvětví musíme jít nad rámec „sboru tepelných čerpadel“ osob provádějících instalaci a profesionálů, kteří již nyní klimatizaci znají.

Musíme zahájit rozhovory s osobami provádějícími montáž, které většinou pracovaly s kotli na fosilní paliva. Měli bychom jim usnadnit doporučování tepelných čerpadel na trhu výměny starých zařízení tím, že instalaci usnadníme díky skvělému designu.

Ve společnosti Daikin toto přijímáme jako klíčovou odpovědnost, protože si myslíme, že to výrazně urychlí přijetí tepelných čerpadel. Regulace zde může nabídnout posunutí tím správným směrem. Dobrým příkladem je Nizozemsko: osobám provádějícím montáž již nabízí školení o obnovitelné energii. Tím podporuje změnu směrem k obnovitelným řešením vytápění.

Na jiných trzích jde spíše o zrušení pobídek na fosilní paliva, které vytvářejí překážku tomu, aby mohly přijít udržitelnější alternativy. Například v Belgii je cena plynu v porovnání s elektřinou nízká.

Přechod k tepelným čerpadlům vyžaduje povědomí a pozornost všech zúčastněných stran.

Ambice

Naše ambice je ale vcelku jasná: chceme mít tepelné čerpadlo v každé evropské domácnosti. Žádný nový domov by neměl vzniknout s kotlem na fosilní palivo a žádný starý kotel by neměl být vyměněn za nový. Veškeré přetrvávající technologické a psychologické bariéry zvládneme prostřednictvím neúnavných inovací.

Vidíme to jako nedílnou součást naší Vize ochrany životního prostředí 2050, našeho závazku zajišťovat bezpečné a zdravé prostředí a zároveň usilovat o snížení emisí CO² téměř na nulu. Chceme také, aby se tepelná čerpadla snadno používala a dobře se na ně dívalo.

Klíčem jsou spolehlivost, významné snížení emisí CO², účinnost a nízká hlučnost. To je součástí našeho slibu být klíčovými inovátory.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky