Bezpečnost fluorovaných plynů Daikin

Zjistěte více o různých normách týkajících se fluorovaných plynů

Hlídáme za vás dodržování nejpřísnějších právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Věděli jste, že v regulování fluorovaných plynů existují různé normy?

Ve skutečnosti platí 2 normy, které pokrývají bezpečnostní předpisy pro R-32:

  • EN378:2016 obecná norma pro chladiva
  • IEC60335-2-40 (Ed.6) specifická produktová norma pro tepelná čerpadla

Od 6. vydání produktové normy IEC byla zavedena dodatečná opatření pro usnadnění instalací R-32 VRF…, pokud jsou výrobcem nebo montážní firmou správně aplikována.

„Ve společnosti Daikin jsme se vždy snažili sejmout co největší díl odpovědnosti za instalaci systému z montážního technika za předpokladu, že budou dodrženy některé jednoduché a jasné montážní pokyny.“

U VRV 5 jsme integrovali 2 opatření již ve výrobním závodě, abychom zajistili, že naši montážní partneři neponesou v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a že jednotka je plně v souladu s IEC60325-2-40 (6. vydání).

Jak jsou tyto 2 normy uplatňovány v praxi?

EN378: 2016 uvádí, že pokud se specifická produktová norma zabývá tématem, má přednost před obecnou normou. Proto je hořlavost pokryta normou IEC60335-2-40 (6. vydání).

Standard Daikin pro fluorované plyny

Výsledkem kombinované normy je klasifikace chladiva:

Hořlavost Toxicita
Nižší toxicita Vyšší toxicita
Žádné šíření plamene A1 B1
Nižší hořlavost A2L* R-32 B2L*
A2 B2
Vyšší hořlavost A3 B3
* A2L a B2L jsou chladiva s nižší hořlavostí s maximální rychlostí hoření ≤ 10 cm/s

Toxicita i hořlavost mají vliv na minimální velikost místnosti, kde lze jednotku použít.

Jak souvisí plocha místnosti s použitými opatřeními?

Co je třeba vzít v úvahu, pokud jde o další opatření pro R-32?

Místnosti omezují normy EN378: 2016 a IEC60335-2-40 (6. vydání)

Toxicita

Přestože jsou jak R-410A, tak R-32 klasifikovány v EN378: 2016 jako třída „A“, limit toxicity se mírně liší: 0,30 kg/m3 pro R-32 versus 0,44 kg/m3 pro R-410A.

Na druhou stranu náplň chladiva je u R-32 nižší, což vede k omezením ve velikosti místnosti

Overview_of_room_area_limitation_v2.jpg

Hořlavost

Produktová norma IEC60335-2-40 (6. vydání) specifikuje všechny informace týkající se celkového množství chladiva a minimální plochy místnosti v závislosti na přijatých dalších opatřeních.

Tabulka hořlavosti

Oblast 1: Oblast použití bez jakýchkoli opatření

  • Do této oblasti spadají typicky systémy Split a Sky Air díky velmi nízkým náplním chladiva.
  • Typická instalace mini VRV s 6,5 kg chladiva by vyžadovala minimální plochu místnosti 39 m2 (1)

Oblast 2: Rozšířená oblast použití VRV 5 včetně 2 opatření z výrobního závodu.

  • Řešení Daikin umožňující úplné využití systému VRV v místnosti o minimální výměře 10,0 m2(1)

(1) Pro systémy s náplní chladiva 6,5 ​​kg a vnitřní jednotky instalované ve výšce minimálně 1,8 m nad nejnižším podzemním podlažím

Nejflexibilnější řešení od společnosti Daikin


Nejflexibilnější řešení: dvě opatření, integrovaný systém

  • K implementaci opatření na místě montáže nejsou zapotřebí žádné další náklady ani výpočty
  • Při instalaci nevznikají žádné potíže ani není třeba dalšího času
  • Díky návrhovému softwaru Xpress prakticky neexistuje riziko chyb

Testováno a schváleno třetí stranou