header_knowledgecenter_vrt.png

Variabilní teplota chladiva

Největší inovace od uvedení kompresoru řízeného invertorem

Po úspěchu našeho kompresoru řízeného invertorem se i nadále držíme na samé špičce v oblasti energetické účinnosti u zařízení HVAC-R, a to zejména díky technologii variabilní teploty chladiva. Technologie variabilní teploty chladiva byla navržena pro naše systémy VRV a Sky Air. Tato technologie průběžně upravuje rychlost kompresoru řízeného invertorem a řídí i teplotu chladiva na úseku chlazení i vytápění, díky čemuž naše systémy mohou dokonale přizpůsobit výkon momentálnímu zatížení v budově, a tedy si v průběhu celého roku uchovat maximální energetickou účinnost.

vrt-logo-vrt-knowledge-center-logo.jpg

Hlavní výhody funkce variabilní teploty chladiva

  • Celoroční účinnost se zvýšila o 28 %
  • Jako první jsme uvedli na trh řízení reagující na počasí
  • Systém zabraňuje vzniku chladného průvanu s vyššími teplotami vystupujícího vzduchu, což zaručuje spokojenost a maximální pohodlí zákazníků.

Jak to funguje?

Funkce variabilní teploty chladiva přizpůsobuje parametry systému automaticky podle konkrétních podmínek v budově a požadavků na klima a navíc významně snižuje náklady na energie a zvyšuje úroveň pocitového komfortu uživatelů. Aby bylo dosaženo maximálních úrovní celoroční energetické účinnosti, kapacita systému je řízena prostřednictvím kompresoru řízeného invertorem a úpravou výparné (Te) a kondenzační teploty (Tc) chladiva.

how-does-vrt-work.png

Prověřená technologie

Aby bylo možné změřit úspěšnost funkce variabilní teploty chladiva, provedli jsme studii porovnávající výkon systémů VRV IV (s funkcí variabilní teploty chladiva) a systémů VRV III (bez funkce variabilní teploty chladiva). Výsledky této studie ukazují, že účinnost systémů VRV IV v porovnání se systémy VRV III významně stoupla. Během chlazení systém VRV IV spotřebuje až o 60 % energie méně, zatímco průměrné energetické úspory při vytápění byly 20 %.

Zjistěte více o našich produktech s funkcí variabilní teploty chladiva

Sky Air

Sky Air

Daikin Sky Air představuje komplexní systém úpravy vzduchu pro malé až středně velké budovy. Zajišťuje jejich vytápění, chlazení, ohřev teplé vody i větrání a čištění vzduchu.

VRV

VRV

VRV systém nabízí komplexní řešení vzduchotechniky zejména pro velké budovy. Kromě jejího vytápění, klimatizování, chlazení (až do -20 °C pro serverovny) nebo ohřevu teplé užitkové vody přináší také možnost chytré správy celé budovy (včetně např. osvětlení nebo výtahů).