Skip to main content

Předpisy upravující použití F-plynů

Přepisy o fluorovaných plynech a co znamenají pro trh HVAC-R

Žádný zákaz fluorovaných uhlovodíků HFC, nýbrž postupné omezování – proč?

Proč postupné omezování?

›› Evropská unie chce snížit dopad fluorovaných plynů na životní prostředí snížením CO2-ekvivalentní spotřeby částečně fluorovaných uhlovodíků HFC

Žádný zákaz, jen postupné omezování:

›› Fluorované plyny HFC jsou kvůli své energetické účinnosti, bezpečnosti a nesporným ekonomickým výhodám významné v celé řadě aplikací
›› Fluorované plyny HFC budou do roku postupně omezovány na úroveň, která umožňuje udržitelný růst a investice

Postupné omezování F-plynů

Měření HFC v ekvivalentech CO2

Cíle postupného omezování jsou vyjádřeny v ekvivalentech CO2 [= kg x GWP] a nejsou specifické pro chladivo. Předpisy neukládají úplný zákaz žádného konkrétního chladiva. Znamená to, že není pochyb o tom, že příslušná chladiva budou dostupná po celou dobu životnosti zařízení (např. R-410A pro systémy DX).

Měření HFC v ekvivalentech CO2
 1. Schéma postupného omezování pro nový plyn HFC. Opětovně použitý plyn HFC nepodléhá schématu postupného omezování, proto je celkový požadavek nad touto úrovní.
 2. Největší redukce na trzích mimo odvětví klimatizací (např. R-404A pro chlazení).
 3. Nárůst využívání R-32 jako alternativy k R-410A.
 4. Rezerva R-410A pro specifické aplikace, jako např. VRV.

Jsme v předstihu před nařízeními o fluorovaných plynech

Životní prostředí zaujímá v našem srdci výjimečné místo, proto hraje velmi důležitou roli v naší firemní filozofii. Představujeme špičku v oblasti environmentální legislativy a inovací díky našim produktům:

 • Používání chladiv s nižším GWP

  • R-410A (2.087.5) ◊ R-32 (675): - 68 %
  • R-404A (3.922) ◊ R-407H (1.495): - 62%
  • R-134a (1.430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Používání menších náplní

  • Snížení až o 30 % díky R-32
  • Snížení minimálně o 15 % díky mikrokanálům
 • Opětovné využití chladiva na konci životnosti

  • R-410 bude k dispozici po celou dobu životnosti zařízení

Neexistuje žádný obecný zákaz chladiv, ale na některé aplikace se vztahují limity GWP

Příklady limitů GWP (vliv na globální oteplování) v sektoru HVAC-R ›› Daikin má odpověď už dnes!

Limity GWP v nových aplikacích

 • Klimatizace single split s náplní chladiva do 3 kg
  › Limit GWP od roku 2025 bude 750
  Krok společnosti Daikin, kterým se řadí do pozice světového lídra, je přechod od R-410A na R-32 (GWP 675)
  › Limit GWP pro přenosné klimatizace: 150
 • Pro single split klimatizace s náplní nad 3 kg nejsou žádné limity
 • Pro multi split / VRV systémy nejsou žádné limity
 • Stacionární chladicí zařízení
  › Od r. 2020: zákaz chladiv s GWP > 2 500
  › Od r. 2022: Limit GWP 150 u multipack centralizovaných chladicích systémů pro komerční využití s výkonem 40 kW a vyšším
  › Výjimkou jsou kaskádové systémy, kde má primární chladivový okruh GWP llimit < 1.500

GWP limity u již provozovaných instalací

 • Žádný zákaz pro sektor vytápění
 • Žádný zákaz pro sektor klimatizací
 • Zákaz provozování pro veškerá stacionární chladicí zařízení s náplní chladiva > ekvivalent 40 tun CO2 (např. systém R-404A 10kg)
  › Používání recyklovaného chladiva povoleno až do 1. 1. 2030
  › Používání chladiva s nízkým vlivem na životní prostředí jako náhrady za stávající chladivo (např. Daikin: jako náhradu za R-404A používá R-407H)

Stáhněte si náš leták o fluorovaných plynech

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky