Skip to main content

Často kladené otázky

Kdy máte nárok na kotlíkovou dotaci?

Pokud měníte starý neekologický kotel na tuhá paliva (1.-2. emisní třídy) za nový ekologický zdroj vytápění a případně i ohřevu teplé vody.

Pokud jste vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu).

A pokud zároveň splňujete kritéria „nízkopříjmové domácnosti“:

 • žadatel o dotaci a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak vysoká je kotlíková dotace?

Kotlíková dotace kryje až 95 % způsobilých výdajů (od nákladů na projektovou dokumentaci, přes stavební práce, montáž, až např. po zkoušky spojené s uvedením nového zdroje do provozu), a to do maximální výše 180 000 Kč za tepelné čerpadlo.

Kde o ni můžete požádat?

Příjem žádostí plánují jednotlivé kraje spustit postupně od léta 2023.

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována i zpětně (na instalace realizované od 1. 1. 2021).

Co když si s podáním žádosti nebudete vědět rady?

Nic se neděje. Obraťte se na našeho prodejce tepelných čerpadel, který vám s výměnou i vyřízením dotace poradí.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas druhého z manželů nebo spoluvlastníků většinového (resp. Polovičního) podílu na vlastnictví dotčené nemovitosti

Co je třeba doložit po provedení výměny?

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů

Vyplnil/a jsem formulář (odeslal/a poptávku). Co bude dál?

Po vyplnění formuláře vás do 2 dnů kontaktujeme.  Zjistíme, jaký je současný stav vytápění vašeho domu nebo bytu a co potřebujete (zda jen vytápět nebo i ohřívat vodu, zda tepelné čerpadlo nebo klimatizaci, jaký typ čerpadla bude asi vhodný, apod.). Na základě informací, které nám poskytnete, zpracujeme předběžný návrh a orientační cenovou nabídku na dodávku a montáž tepelného čerpadla.

Jak vysoká je dotace NZÚ?

Dotace NZÚ poskytuje maximálně 50 % oprávněných výdajů (nákup tepelného čerpadla, ale i montáž, nebo projekt), u rodinného domu je zastropována částkou 100 000 Kč pro tepelné čerpadlo s přípravou teplé vody a 80 000 Kč bez přípravy teplé vody, u bytové jednotky 30 000 Kč na jednotku.

Nově je možné požádat o dotaci i na klimatizaci (která je primárním zdrojem energie pro vytápění) – 60 000 Kč u rodinného domu, nebo 18 000 Kč na bytovou jednotku.

Výhodné ale je kombinovat více opatření z tohoto programu – od toho se pak odvíjí i výše bonusu.

 

Kde o ni můžete požádat?

Příjem žádostí byl spuštěn 12. října na webu https://novazelenausporam.cz/

 

Co budou úřady vyžadovat?

 • vyplnit formulář žádosti o podporu,
 • mít doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla (tzv. revizi) a fotodokumentaci původního zdroje vytápění (tj. stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínu)
 • doklady prokazující vlastnický vztah k dané nemovitosti.

Při doložení realizace je potom nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle.

 

Kdo má nárok na dotaci při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo? 

Nárok mají všichni, kdo využijí tepelné čerpadlo kromě vytápění i na ohřev teplé užitkové vody (s účinností alespoň A+ dle energetického štítku, který si můžete snadno vygenerovat na https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot12.html)

 

Která tepelná čerpadla splňují podmínku ohřevu teplé vody pro domácnost s účinností alespoň A+?

 • Daikin Altherma 3M s Daikin zásobníkem EKHWS300D3V3
 • Daikin Altherma 3 R s integrovaným zásobníkem, tak i s externím zásobníkem Daikin EKHWS300D3V3
 • Daikin Altherma 3 H MT s integrovaným zásobníkem, tak i s externím zásobníkem Daikin EKHWS300D3V3

Jak vysokou státní podporu mohu získat při výměně plynového kotle?

Z NZÚ 5000 Kč na projektovou dokumentaci, která je pro tuto dotaci nezbytná (nutno doložit fakturu za tuto projektovou dokumentaci v min. výši 5 000 Kč), a 45 000 Kč na tepelné čerpadlo samotné.

 

Kdo mi pomůže s dotací při výměně plynového kotle?

Pokud si vyberete tepelné čerpadlo Daikin, můžete se obrátit přímo na společnost EnergySim, která za vás dotaci vyřídí.

 

Kolik mě vyřízení dotace při výměně plynového kotle bude stát?

Nic. Pokud si vyberete tepelné čerpadlo Daikin, hradí administrativní činnost spojenou s vyřízením dotace společnost Daikin.

Hradit budete pouze 5000 Kč na projektovou dokumentaci přímo společnosti EnergySim. Tato částka se vám ale vrátí – bude proplacena z dotace.

 

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky