Často kladené otázky

Vyplnil/a jsem formulář (odeslal/a poptávku). Co bude dál?

Do tří pracovních dní Vám zavoláme a domluvíme si schůzku, kde s Vámi probereme všechny možnosti, zjistíme stav Vašeho domu/bytu, navrhneme vhodné tepelné čerpadlo, domluvíme se na dalším postupu.

Na základě této naší schůzky připravíme návrh smlouvy a podrobný rozpočet. Poradíme vám s podáním žádosti na ČEZ, EON, PRE atd. i se zpracováním žádosti o dotaci.

Pak následuje samotná montáž včetně všech elektroinstalačních a topenářských prací a uvedení do provozu. Nastavíme optimální provozní parametry tepelného čerpadla a ukážeme Vám, jak s ním zacházet. Předáme Vám veškerou dokumentaci.

Tím pro nás práce samozřejmě nekončí. Na dodavatele čerpadla (našeho obchodního partnera) se můžete kdykoliv dál obracet.

 

Kdy máte nárok na kotlíkovou dotaci?

 • Pokud měníte starý neekologický kotel na tuhá paliva (u I. a II. emisní třídy pouze do 1. září 2022) za nový zdroj vytápění a případně i ohřevu teplé vody
 • Pokud jste vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky)
 • Pokud splňujete podmínky pro nízkopříjmové skupiny = průměrný měsíční příjem členů vaší domácnosti na hlavu je pod 14 242 Kč čistého (170 900 Kč ročně).

o   Modelové příklady:

 1. Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x170 900 Kč), tzn. že každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
 2. Matka nebo otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x170 900 Kč), tzn. že mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
 3. Matka nebo otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně (3x 14 242 Kč)
 4. Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x170 900 Kč).
 5. Domácnost složená ze dvou důchodců: nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.

 

Jak vysoká je kotlíková dotace?

Kotlíková dotace poskytuje 95 % oprávněných výdajů (nákup tepelného čerpadla, ale i montáž, nebo projekt), maximální výše je 130 000 Kč. Proto nyní nabízíme čerpadla s až 35% slevou, aby dotace pokryla převážnou část nákladů na pořízení.

 

Kde o ni můžete požádat?

Žádosti budou přijímat krajské úřady.

Zažádat si můžete od 1. 1. 2022, ale klidně i zpětně, tj. můžete žádat o podporu na tepelná čerpadla zakoupená už v roce 2021. Pozor! Žádosti o výměnu kotlů na tuhá paliva I. a II. emisní třídy budou přijímány jen do 1. září 2022. Pak už je provoz takovýchto starých kotlů zakázán Zákonem na ochranu ovzduší a za jeho provozování hrozí pokuty.

 

Co když si s podáním žádosti nebudete vědět rady?

Nic se neděje. Obraťte se na nás na telefonním čísle 773 763 038, a zařídímě jednání s naším partnerem, který vám s výměnou i vyřízením dotace poradí. Vyřízení dotace pro tepelná čerpadla Daikin za Vás hradíme my.

 

Kdy máte nárok na dotaci z programu Nová zelená úsporám?

 • Pokud nesplňujete parametry pro nízkopříjmovou domácnost (viz „Kdy máte nárok na kotlíkovou dotaci?“).
 • Pokud jste vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky, trvale obývaného rekreačního objektu)
 • Pokud měníte starý neekologický kotel na tuhá paliva za nový zdroj vytápění a případně také ohřevu teplé vody.

 

Jak vysoká je dotace NZÚ?

Dotace NZÚ poskytuje maximálně 50 % oprávněných výdajů (nákup tepelného čerpadla, ale i montáž, nebo projekt), u rodinného domu je zastropována částkou 100 000 Kč pro tepelné čerpadlo s přípravou teplé vody a 80 000 Kč bez přípravy teplé vody, u bytové jednotky 30 000 Kč na jednotku.

Nově je možné požádat o dotaci i na klimatizaci (která je primárním zdrojem energie pro vytápění) – 60 000 Kč u rodinného domu, nebo 18 000 Kč na bytovou jednotku.

Výhodné ale je kombinovat více opatření z tohoto programu – od toho se pak odvíjí i výše bonusu.

 

Kde o ni můžete požádat?

Příjem žádostí byl spuštěn 12. října na webu https://novazelenausporam.cz/

 

Co budou úřady vyžadovat?

V případě obou dotací budete při podání žádosti muset:

 • vyplnit formulář žádosti o podporu,
 • mít doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla (tzv. revizi) a fotodokumentaci původního zdroje vytápění (tj. stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínu)
 • doklady prokazující vlastnický vztah k dané nemovitosti.

Při doložení realizace je potom nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle.