Kotlíková dotace

Kotlíkovou dotaci poskytuje Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Mezi hlavní cíle tohoto programu patří efektivní využívání zdrojů, odstranění negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Peníze z evropských fondů mohou využít přímo občané České republiky.

Dotaci můžete využít na výměnu starého kotle na tuhá paliva za naše tepelná čerpadla Daikin Altherma. Aby mohly být naše jednotky zařazeny do programu, musely splnit náročné požadavky na účinnost i hlučnost.

 Na co je dotace určena?

Dotace je určena na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva. Vyměnit je můžete za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel, nebo solární systém. 

Pokud tedy jako hlavní zdroj tepla používáte kotel na tuhá paliva a uvažujete o jeho výměně, právě teď je ta nejvhodnější doba!

Dotaci lze tedy použít na pořízení nového zdroje tepla. Můžete z ní ale uhradit také náklady na jeho instalaci, související stavební práce, rekonstrukce otopné soustavy (včetně nezbytné regulace a měření), úpravy spalinových cest, finančně méně náročná opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti budovy, i služby energetického specialisty.

Jak velkou dotaci mohu získat?

Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena, činí 150 000 Kč. Maximální výše dotace je tedy 127 500 Kč při max. procentu dotace 85 %.

Výše dotace je odstupňována podle typu zdroje. Na nový uhelný zdroj je dotace nejnižší. Na kotel pouze na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší: až 80–85 % uznatelných nákladů dle podpory v jednotlivých krajích.

Jaké tepelné čerpadlo je podporované?

Zařazení tepelných čerpadel do programu je podmíněno splněním Směrnice o Ekodesignu a musí být zapsaná v seznamu podporovaných zdrojů. Tepelná čerpadla musí nainstalovat kvalifikovaná firma s platným osvědčením, v opačném případě vám nebude dotace uznána.

Naše nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma splnila náročné požadavky pro zařazení do programu Kotlíková dotace. Musela doložit platné certifikáty, které ověřovaly účinnosti i hlučnosti jednotek. Seznam zapsaných jednotek Daikin s platnými SVT kódy najdete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Kdo bude dotaci poskytovat?

Dotace budou občanům poskytovat kraje, které mohou poměrně zásadně rozhodovat o tom, jak budou dotace vypadat. Podmínky pro získání dotace se proto mohou kraj od kraje lišit. Než žádost o dotaci podáte, doporučujeme vám informovat se o podrobnostech na krajských pracovištích.