Skip to main content

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám podporuje jak rekonstrukce starších objektů (a tedy i náhrady starších zdrojů vytápění nebo ohřevu vody), tak výstavbu nových. Ušetřit můžete až polovinu veškerých nákladů. Výhodné je přitom kombinovat více opatření najednou.

Kdo může o dotaci zažádat?

Zažádat si mohou majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů, společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek, bytová družstva, obce a města (pokud vlastní rodinný či bytový dům), nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů, developeři – podnikatelské subjekty.

Nově bude do tohoto programu spadat podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud IROP) a trvale obývaných chat a chalup.

Jak velkou dotaci mohu získat?

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat na tepelné čerpadlo vzduch-voda dotaci maximálně 100 000 Kč. Novinkou jsou dotace na klimatizace (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), určené k vytápění a dotované 60 000 kč.

Jak o dotaci požádat?

Žádost můžete podat buď sami – prostřednictvím elektronického formuláře na https://2030.novazelenausporam.cz/podat-zadost, nebo vám s jejím vyřízením pomůžeme. Stačí požádat konkrétního Daikin partnera, s nímž budete nákup a instalaci tepelného čerpadla řešit.

Na co se dotace vztahuje?

  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje a na jejich napojení na soustavu zásobování teplem
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů a instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • na instalaci systému na využití tepla z odpadní vody

Maximální výše dotace

Podpora je dána fixní částkou podle typu pořízeného nového zdroje či systému a podle podoblasti podpory. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky