Proč pravidelná údržba

Vyšší spolehlivost

Pokud neprovádíte pravidelnou údržbu a systém chlazení dlouhodobě nefunguje v optimálních podmínkách, může se snížit jeho spolehlivost a zvyšuje se riziko poruch. Pravidelná údržba zajistí spolehlivý, bezpečný provoz chladicích jednotek a plnění požadovaných provozních parametrů.

Úspora nákladů

Z dlouhodobého hlediska je pravidelná údržba levnější, než urgentní neplánované zásahy. Preventivní údržba umožňuje vám i společnosti Daikin plánovat servisní činnosti tak, aby nenarušovaly provoz vašeho objektu a minimalizovaly ztráty v případě neočekávaných výpadků.

Další výhodou je jasná a transparentní cena pravidelného servisu, který lze předem zahrnout do vašeho rozpočtu. Zápisy ze servisních prohlídek vám poskytují informace o stavu zařízení, budoucích servisních požadavcích a plánovaných opravách. Pravidelná preventivní údržba snižuje celkové provozní náklady a prodlužuje životnost vašeho zařízení.


Minimální prostoje systému

Pravidelnou preventivní údržbu lze dlouhodobě plánovat a maximálně přizpůsobit vašim provozním podmínkám, aby nedošlo k podstatnému ovlivnění provozu a komfortu ve vašem objektu.

Profesionální údržba systém udržuje v optimálních provozních parametrech a snižuje riziko nenadálého výpadku v době, kdy je funkce systému nezbytná.


Zvýšená účinnost systému

Pravidelná údržba systému chlazení může významně zvýšit energetickou účinnost a snížit spotřebu energie. Naopak špatná a nepravidelná údržba prokazatelně zvyšuje nárůst výdajů na elektřinu a snížení výkonu zařízení.

Pravidelná údržba, např. výměna filtrů, oleje, provozních kapalin a dalšího spotřebního materiálu pomáhá zvyšovat spolehlivost a účinnost vašeho zařízení.


Dodržování legislativních předpisů

Pokud víte, že jsou vaše jednotky servisovány proškolenou, autorizovanou osobou, máte jistotu, že plní požadavky všech předpisů (např. legislativní povinnosti upravujících použití fluorovaných plynů).

SMĚRNICE (EU) č. 517/2014 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 16. dubna 2014 týkající se fluorovaných skleníkových plynů nahrazující směrnici (ES) č. 842/2006.


Zdravý vzduch

Správně udržovaný systém nejen zajistí optimální tepelnou pohodu, ale také řeší problémy kvality vzduchu. Čisté filtry a výměníky znamenají lepší dýchání pro všechny uživatele. Neudržovaný systém je zdrojem nečistot, plísní a bakterií, které mohou způsobit nebo zhoršit problémy s dýcháním pro osoby žijící nebo pracující v budově nebo domě.


Help Desk

Pokud dojde k poruše vašeho systému, všechny balíčky služeb Daikin Care obsahují přístup a telefonní číslo Help Desk pro tísňové volání. Služby Preventive Care a Extended Care obsahují také přístup na Help Desk i mimo normální pracovní dobu.


Originální náhradní díly, přístroje a vybavení

Všechny náhradní díly instalované servisním týmem Daikin nebo našimi partnery jsou certifikovány společností Daikin. Originální náhradní díly snižují riziko poruch a záruční nároky zůstávají zachovány.

V případě nutných oprav nebo plánovaných generální oprav ve výrobním závodě, společnost Daikin, jako výrobce těchto zařízení, vždy používá originální nástroje, přístroje a vybavení, která zaručují, že oprava bude provedena podle nejvyšších standardů a garantuje tak vysokou budoucí provozní spolehlivost.

Daikin používá vlastní servisní nástroje k udržování svých zařízení. Tyto diagnostické přístroje, které nejsou volně dostupné na trhu, používají sofistikované postupy pro vyhledávání a odstraňování závad, a pomáhají nastavit a optimalizovat správné provozní parametry.