Skip to main content

Jaké faktory mají vliv na potřebnou kapacitu?

Člověk se již od nepaměti snaží zlepšovat úroveň komfortu v prostředí, které obývá. V chladnějších oblastech usilujeme o vytápění svých obydlí, zatímco v teplejších oblastech je chceme ochlazovat. Pokud totiž necítíme pohodu, nedaří se nám ani práce, ani odpočinek. Avšak na tepelný komfort, který je pro naši celkovou pohodu naprosto klíčový, mají vliv tři základní faktory:

Lidský faktor

naše oblečení, intenzita vykonávané činnosti a také doba, po kterou setrváváme ve stejné situaci

Prostor

sálavé teplo a teplota okolního prostředí

Okolní vzduch

jeho teplota, rychlost a vlhkost

Mezi těmito vlivy je lidský faktor poněkud nepředvídatelným prvkem. Zbylé dva faktory lze dobře regulovat, a tím dosáhnout kýženého pocitu komfortu a pohody

Následkem měnících se zákonitostí ve stavebnictví, pracovních postupů i vnitřních dispozic a obsazenosti budov
se vykrystalizovaly nové parametry, s nimiž musejí projektanti pracovat.

Moderní budovy například generují mnohem více tepla, než jejich předchůdci před nějakými 50 lety – pro to existuje několik důvodů:

Prostup sluneční energie
Vlivem technologického vývoje ve stavebnictví se ve zvýšené míře využívá sklo, a tak i při instalaci ochrany proti slunečnímu záření mohou být energetické zisky značné.

Obyvatelé
Do kancelářských budov je zvykem vměstnat čím dál více obyvatel, z nichž každý generuje až 120 W/h tepelné energie.

Elektrické spotřebiče 
Součástí moderních kanceláří jsou počítače, tiskárny a fotokopírky, které také generují značný tepelný výkon.

Osvětlení
Mnoho moderních obchodů by mohlo být dostatečně vytápěno pouhým osvětlením.
Tepelné zisky v řádu 15–25 W/m² nejsou v Evropě ničím výjimečným.

Větrání 
Při vhánění venkovního vzduchu do budovy může také jeho teplota představovat nemalý problém, zejména když je venku 30 °C!

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky