Jaký je rozdíl mezi citelným a latentním teplem?

V oboru klimatizace hrají důležitou roli dvě formy tepla:

  • citelné teplo
  • latentní teplo

Citelné teplo

Při zahřívání dodáváme objektu teplo a jeho teplota stoupá. Toto narůstající teplo se označuje jako citelné teplo. Obdobně, když objektu teplo odebíráme, bude jeho teplota klesat a odebrané teplo bude také citelným teplem. Teplo, které způsobuje změnu teploty objektu, se označuje jako citelné teplo.

 

Latentní teplo

Všechny čisté látky, které se vyskytují v přírodě, mohou měnit skupenství. Pevné látky mohou roztát na kapalinu (led se změní ve vodu) a kapaliny se mohou odpařit do plynného stavu (voda se změní v páru). Uvedené změny však vyžadují dodávání nebo odebírání tepla. Teplo, které to způsobuje, se označuje jako latentní teplo.

Latentní teplo však neovlivňuje teplotu dané látky – například teplota vody během varu zůstává na hodnotě 100 °C. Dodávané teplo, které udržuje vodu ve varu, je latentním teplem. Teplo, které způsobuje změnu skupenství, aniž by se měnila teplota dané látky, se označuje jako latentní teplo.

Porozumění tomuto rozdílu je zásadní pro pochopení, proč se v chladicích systémech používají speciální chladiva. Zároveň se tím vysvětluje, proč se k definování chladicí kapacity jednotek používají pojmy „celková tepelná kapacita“ (citelné a latentní teplo) a „citelná kapacita“. Během cyklu ochlazování se v jednotce následkem odebírání latentního tepla ze vzduchu tvoří kondenzát. Citelná kapacita je kapacita potřebná ke snížení teploty, zatímco latentní kapacita je kapacita potřebná k odstraňování vlhkosti ze vzduchu.