Skip to main content

Rozkládá a odstraňuje bakterii moraxella, která způsobuje vlhký zápach prádla

Je známo, že bakterie způsobující vlhký zápach připomínající prádelnu, ke kterému dochází při sušení prádla v místnosti, jsou bakterie moraxella. Bylo potvrzeno, že technologie Streamer rozkládá a odstraňuje bakterie, které tento vlhký zápach způsobují.

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Prokazování odstranění bakterie Moraxella Bacillus (původce vlhkého zápachu prádla)

Zkušební organizace

Japonské laboratoře pro výzkum potravin

Zkušební metoda

Vzorek obsahující 2 ml testovaného bakteriálního roztoku v Petriho misce (φ60 mm) byl vystaven působení uvnitř generátoru Streamer. Účinek při odstraňování byl získán z výsledků měření počtu bakterií po 1, 2, 3, 4 a 6 hodinách. Výbojové zařízení Streamer a testovací bakterie poskytla společnost Daikin. Měření bylo provedeno třikrát

Míra přežití mikrobů Moraxella bacterium po 2 hodinách ozařování jednotkou Streamer

Výsledkem testu bylo potvrzení, že bakterie moraxella (původce vlhkého zápachu prádla) byla během 2 hodin po ozáření jednotkou Streamer rozložena a odstraněna z 99,8 %.

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

bg-image

Chcete-li odstranit vlhký zápach prádla, je ideální ho vysušit do 5 hodin!

Nejdůležitějším faktorem, který zabrání vzniku vlhkého zápachu, je „doba od konce praní do usušení“. Explozivní růst bakterií moraxella nastává přibližně po 5 hodinách, takže pokud je můžete do 5 hodin vysušit, lze do určité míry odstranit vlhký zápach. Co bychom zde chtěli zdůraznit, je trik sušení oblečení v místnosti. Nejprve je důležité ho pověsit na dobře větraném místě. Předpokládá se, že ho mnoho lidí pověsí na záclonovou konzolu, ale právě toto místo je nejhorší, protože u okna se snadno hromadí vlhkost a je zde mnoho choroboplodných zárodků.
Navrhujeme také způsob sušení. Oděvy můžete rychle vysušit zavěšením dlouhých kusů na krajní straně věšáku, „sušením do tvaru brány“, při kterém se zavěsí krátké kusy doprostřed, nebo „sušením do tvaru duchů“, při kterém se při sušení trička s dlouhým rukávem umístí pouze rukáv na jiný věšák... V zájmu omezení růstu bakterií se doporučuje použít odvlhčovač nebo klimatizaci vybavenou funkcí čištění vzduchu. Pokud vás obtěžuje zápach, zkuste jeden těchto způsobů, protože zápach prádla lze odstranit vynaložením takto malého úsilí.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky