Skip to main content

Rozkládá plísně a roztoče (výkaly a mrtvá těla). Odstraňuje příčiny alergií.

Bylo potvrzeno, že technologie Streamer rozkládá plísně a mrtvá těla a výkaly roztočů.

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Prokazování rozkládání plísní a roztočů (mrtvých těl)

Zkušební organizace

Společný výzkum s lékařskou univerzitou ve Wakayama

Zkušební metoda

„Plíseň“ a „roztoč (mrtvé tělo)“ byly umístěny na elektrody výbojové jednotky Streamer a poté, co byly vystaveny výboji Streamer po dobu 15 minut, byly vyfotografovány elektronovým mikroskopem.

Plísně

Plísně před 15minutovým ozařováním jednotkou Streamer a po něm

Roztoči (mrtvá těla)

Roztoči před 15minutovým ozařováním jednotkou Streamer a po něm

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Prokazování odstranění plísní

Zkušební organizace

Japonské laboratoře pro výzkum potravin

Zkušební metoda

Zkušební kus, ve kterém byl kultivován bakteriální roztok, byl umístěn do nádoby, byl spuštěn testovací generátor Streamer a po 24 hodinách byl změřen počet životaschopných buněk.

Míra přežití plísní po 24 hodinách ozařování jednotkou Streamer

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 24 hodin po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % plísní.

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Prokazování odstranění alergických účinků roztočů (výkaly a mrtvá těla)

Zkušební organizace

Lékařská univerzita ve Wakayama

Zkušební metoda

Analýza alergenů byla potvrzena metodou ELISA s použitím testovacího generátoru Streamer.

Odstranění alergických účinků po 24 hodinách ozařování jednotkou Streamer

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 24 hodin po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,6 % alergických účinků roztočů (výkaly a mrtvá těla).

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

bg-image

Spojitost mezi plísněmi, roztoči a alergiemi

Protože plísně i roztoči preferují vlhké prostředí, množí se při vysoké vlhkosti. Navíc, protože roztoči v místnosti se živí plísněmi, vyskytují se častěji v místech, kde se plísně množí. Když se tyto plísně a výkaly/mrtvá těla roztočů dotknou lidské kůže nebo dojde k jejich vdechnutí, způsobí různé alergické příznaky, jako je atopická dermatitida, astma, rýma a svědění očí.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky