Skip to main content

Rozkládá domácí prach (trus a mrtvá těla roztočů), který způsobuje celoroční alergické příznaky

Bylo potvrzeno, že technologie Streamer rozkládá domácí prach (výkaly a mrtvá těla roztočů), který způsobuje celoroční alergie. Bylo také zjištěno, že při současném působení celoroční alergie a sezónní alergie se mohou alergické příznaky zhoršovat nebo rozvíjet, ale uvedené rozkládání působí současně také na tyto původce.

Profesor Nobuyuki Shirasawa

Odborný poradce
Profesor Nobuyuki Shirasawa

Doktor vědy a medicíny
Ústav rehabilitace,
Fakulta lékařství a sociální péče,
Univerzita Tohoku Bunka Gakuen

Odstraňuje zhoršování alergických příznaků způsobených roztoči (výkaly a mrtvá těla)

Zkušební organizace

Názorně prokazováno na univerzitě Yamagata pod dohledem profesora Shirasawy, Univerzita Tohoku Bunka Gakuen

Zkušební metoda

Roztoči domácího prachu (Dermatophagoides pteronyssinus) jakožto typičtí původci celoroční alergie byli po různě dlouhou dobu ozařováni jednotkou Streamer. Míra inaktivace (míra ztráty schopnosti vyvolat alergii) byla měřena jako aktivita alergenu před ozářením a po něm, a to metodou ELISA (metoda detekce a kvantifikace schopnosti alergenu vázat se na protilátku pomocí enzymatické reakce).

Celoroční alergie po 48 hodinách ozařování jednotkou Streamer

Výsledek testu potvrzuje, že alergické příznaky způsobené roztoči (výkaly a mrtvá těla) byly ozařováním jednotkou Streamer během 48 hodin odstraněny z 99 % nebo více.

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Odstraňuje zhoršování alergických příznaků způsobených roztoči (výkaly a mrtvá těla)+ pylem cedru

Zkušební organizace

Názorně prokazováno na univerzitě Yamagata pod dohledem profesora Shirasawy, Univerzita Tohoku Bunka Gakuen

Zkušební metoda

Roztoč domácího prachu (Dermatophagoides pteronyssinus) jako typický původce celoroční alergie a cedrový pylový antigen jako typický původce sezónní alergie byly ozařovány jednotkou Streamer po různě dlouhou dobu. Míra inaktivace (míra ztráty schopnosti vyvolat alergii) byla měřena jako aktivita alergenu před ozářením a po něm, a to metodou ELISA (metoda detekce a kvantifikace schopnosti alergenu vázat se na protilátku pomocí enzymatické reakce).

Celoroční alergie a alergie na pyl cedru po 48 hodinách ozařování jednotkou Streamer

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 48 hodin po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99 % nebo více zhoršených alergických příznaků způsobených roztoči (výkaly a mrtvá těla) + pylem cedru

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky