Skip to main content

Současné rozkládání pylu + výfukových plynů + PM2,5, které zhoršují sennou rýmu

Bylo zjištěno, že technologie Streamer rozkládá cedrový pyl a současně také rozkládá výfukové plyny (částice výfukových plynů z nafty) a PM2,5, které zhoršují sennou rýmu, což dramaticky snižuje intenzitu alergických reakcí.

Profesor Nobuyuki Shirasawa

Odborný poradce
Profesor Nobuyuki Shirasawa

Doktor vědy a medicíny
Ústav rehabilitace,
Fakulta lékařství a sociální péče,
Univerzita Tohoku Bunka Gakuen

Pyl + výfukové plyny + PM2,5 jsou rozkládány současně, čímž se snižuje intenzita alergenního působení o 92,4 %

Zkušební organizace

Názorně prokazováno na univerzitě Yamagata pod dohledem profesora Shirasawy, Univerzita Tohoku Bunka Gakuen

Zkušební metoda

Srovnávací experiment se prováděl u 3 skupin myší. Daným skupinám se podávaly příslušné látky – (skupina A) alergen, (skupina B) alergen + výfukové plyny, (skupina C) alergen + PM2,5, (skupina D) alergen + výfukové plyny + PM2,5, (skupina E) alergen + výfukové plyny + PM2,5 po ozáření jednotkou Streamer. Podávání myším pokračovalo každé 2 týdny a o 8 týdnů později byla měřena koncentrace protilátky IgE*1 v krvi myší. Jako alergen jsme použili ovalbumin, který je typickou látkou používanou v experimentech týkajících se imunity jako alternativa k pylu.

*1: Dojde-li v těle k reakci s alergenem, vytvoří se protilátka IgE, která se může vázat pouze na alergen, a když nově podaný alergen reaguje s protilátkou IgE, objeví se různé alergické příznaky. Protože je u zdravých lidí detekován jen ve velmi malém množství, obvykle se používá pro imunologické testy.

Pyl, výfukové plyny a PM2,5 po 48 hodinách ozařování jednotkou Streamer

Výsledkem testu byla 2,36krát vyšší intenzita alergenního působení ve skupině D, ve které byly k alergenu přidány výfukové plyny a PM2,5, než tomu bylo ve skupině A obsahující pouze alergen. Odhaduje se, že současné podávání směsi výfukových plynů a PM2,5 zvýšilo imunitní reakci, která způsobuje alergické příznaky, jako je senná rýma. Na druhé straně se intenzita alergenního působení skupiny E, která byla vystavena jednotce Streamer po dobu 48 hodin, snížila o 92,4 % ve srovnání se skupinou D.

* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.

Rozvoj senné rýmy

Adjuvantní látky, které zhoršují alergické příznaky, mohou přilnout k pylu, což může narušit dříve udržovanou rovnováhu a zvýšit riziko vzniku senné rýmy.

Alergie na pyl se zhoršila výfukovými plyny a PM2,5
opylování v přírodě

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky