Skip to main content

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Vytváření udržitelných řešení klimatizace

Společnost Daikin se vždy intenzivně snaží poskytovat domácnostem, podnikům a průmyslu jen ta nejúčinnější a nejbezpečnější řešení, a vyhovět tak jejich dnešním i budoucím potřebám v oblasti chlazení a vytápění.

Jsme si vědomi své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí a k našim zásadám a postupům patří snaha o ekologickou udržitelnost v každé činnosti, jíž se zabýváme. Podnikáme v souladu s ekologickými principy, protože to z ekonomického i ekologického hlediska jednoduše dává smysl.

Ekologická odpovědnost společnosti Daikin

Uzavření cyklu programu L∞p k zelenější budoucnosti

Jsme odhodláni snížit dopad společnosti Daikin na životní prostředí a uzavíráme cyklus směrem k oběhovému hospodářství chladiv. L∞p by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse - je naše revoluční služba recyklace chladiva a nedílná součást závazku společnosti Daikin k udržitelné budoucnosti. Připojte se k naší misi a zjistěte, jak můžete přispět k oběhovému hospodářství s chladivy.

Celosvětové ekologické iniciativy Daikin

Chcete-li se dozvědět více o celosvětových ekologických iniciativách společnosti Daikin, podívejte se na webové stránky Společenské odpovědnosti firmy (CSR) Daikin Industries Ltd.

Ekologické cíle společnosti Daikin Europe N.V.

Skupina Daikin Europe má vypracovaný konkrétní akční plán s environmentální politikou a s cíli ochrany životního prostředí s ohledem na ISO14000. Daikin Europe každoročně vydává zprávu o životním prostředí, kde jsou tyto akce zachyceny. Další informace >>

Naše environmentální politika je založena na následujících principech:

 • Udržitelné využívání energií

  Společnost Daikin Europe N.V. neustále hledá způsoby, jak snižovat spotřebu energie svých výrobních zařízení a jak využívat udržitelné zdroje energie.

 • Snížení dopadu našich výrobků na životní prostředí prostřednictvím chladiv a zlepšení energetické účinnosti

  Společnost Daikin Europe N.V. se zavázala ke snižování emisí skleníkových plynů u svých výrobků prostřednictvím chladiv a zvyšování energetické účinnosti.

 • Pokračující úsilí na evropské úrovni

  Společnost Daikin Europe N.V. neustále přizpůsobuje svou environmentální politiku měnící se globální, evropské a místní legislativě. Stimuluje a podporuje přísné dodržování všech příslušných právních předpisů a formuluje doporučení pro jednodušší provádění.

 • Zvýšení recyklace a snížení odpadů z výrobků

  Společnost Daikin zohledňuje recyklaci produktu již v jeho vývojové fázi a využívá přitom principy recyklační strategie tzv. Lansinkův žebřík*. Aspekt recyklace a snižování odpadů se promítá ale i dále do všech fází výrobku (výroba, přeprava a logistika, instalace, údržba atd.), včetně odpovědné likvidace na konci jeho životnosti.

 • Řízení chemických látek a přípravků

  Společnost Daikin Europe N.V. usiluje o optimální bezpečnost při manipulaci a skladování chemických látek. To zahrnuje i hledání novějších a bezpečnějších výrobků, které by nahradily stávající technologie.

 • Vývoj výrobků se sníženým dopadem na životní prostředí

  Společnost Daikin se zavazuje k dodržování všech předpisů v oblasti životního prostředí. Navíc její zelená politika dále zaručuje, že výrobky jsou v souladu s nejnovějšími poznatky ohledně snižování dopadu na životní prostředí.

 • Být příkladem ekologické zodpovědnosti

  Společnost Daikin chce jít příkladem prostřednictvím školení a poskytování informací o dopadu svých činností na životní prostředí. Podporuje ve značné míře externí organizace, své sousedy a komunity a komunikuje s nimi a také je zastoupena v pracovních skupinách v příslušných průmyslových odvětvích.

*Lansinkův žebřík: principy nebo metody nakládání s odpady stanovené podle holandského poslance Ad Lansinka – reprezentované žebříkem s určitým počtem příček. Tyto příčky představují hierarchii stále lepších způsobů, jak ekologicky odpovědným způsobem nakládat s odpady.

Lídr v oblasti péče o životní prostředí

Zelené srdce společnosti Daikin

„Při svém konání máme vždy na paměti budoucnost Země"

Společnost Daikin je oddaná závazku poskytovat domácnostem, podnikům a průmyslu jen ta nejúčinnější a nejbezpečnější řešení, a vyhovět tak jejich dnešním i budoucím potřebám v oblasti chlazení a vytápění.

Velmi dobře si uvědomujeme svou odpovědnost za ochranu životního prostředí ve všem co děláme, a všechny naše zásady, politiky, postupy a procesy vyvíjíme a realizujeme s maximálním ohledem na jeho udržitelnost.

Udržitelnost životního prostředí je pro společnost Daikin hlavním cílem. Podnikáme v souladu s ekologickými principy, protože to z ekonomického i ekologického hlediska jednoduše dává smysl.

Udržitelnost životního prostředí v rámci naší zákaznické základny

Chladicí jednotky Daikin mohou zabezpečit přesné řízení teplot během výroby, při použití v chladicích procesech. Mohou také zajišťovat širší klimatickou kontrolu výrobního prostředí v rámci celkového systému řízení budov.

Předkládáme zákazníkům úplné informace o nejnovějších pokrocích v našich inovativních a energeticky účinných technologiích a poskytujeme jim inteligentně řízená a integrovaná řešení, která přinášejí ještě vyšší úspory nákladů a snižování emisí uhlíku.

Další informace můžete najít na webové stránce udržitelnosti.

Více informací

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky