Skip to main content

Předpisy upravující použití fluorovaných plynů

Nové přepisy o fluorovaných plynech a co znamenají pro trh HVAC-R

Pozvolné postupné snižování

S cílem snížit dopad chladiva na životní prostředí usiluje Evropská unie o omezení spotřeby a používání HFC v klimatizačních zařízeních a jiných aplikacích HVAC-R. HFC však budou v mnoha aplikacích nadále nutné pro zachování jejich energetické účinnosti, bezpečnosti a ekonomického přínosu. Proto není v platnosti žádný zákaz ani nařízení o vyřazení HFC, prosazuje se ale pozvolný trend postupného snižování až na úroveň, která bude nezbytná pro udržitelný růst odvětví klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a chladírenství.

ekologická odpovědnost společnosti Daikin

Měření HFC v ekvivalentech CO2

Cíle postupného snižování HFC jsou vyjádřeny v ekvivalentech CO2 [= GWP x kg] a nejsou specifické pro chladivo (předpisy ukládají zákaz pouze ve zvláštních případech, jakým je například zákaz používání chladiva R-404A v chladicích aplikacích). To poskytuje trhu flexibilitu v používání různých typů HFC a přijímání různých opatření: změna na chladivo s nižším GWP, snížení náplně chladiva nebo kombinace obou možností.

 1. Schéma postupného snižování pro nový plyn HFC či opětovně použitý plyn HFC nepodléhá schématu postupného snižování, proto je celkový požadavek nad touto úrovní.
 2. Největší redukce na trzích mimo odvětví klimatizací (např. R-404A pro chlazení).
 3. Nárůst využívání R-32 jako alternativy k R-410A.
 4. Zachovávání R-410A pro nová zařízení a servis systémů VRF. K hlavnímu omezení R-410A dochází v malých až středních jednotkách split, přecházejících na R-32.

Jsme v předstihu před nařízeními o fluorovaných plynech

Životní prostředí zaujímá v našem srdci výjimečné místo, proto hraje velmi důležitou roli v naší firemní filozofii. Představujeme špičku v oblasti environmentální legislativy a inovací díky našim produktům:

 • Používejte chladiva s nižším GWP

  • Nabízíme široké portfolio rezidenčních a komerčních systémů využívajících R-32
  • Naše chladicí aplikace používají jako chladivo R-410A, CO2 a roztoky uhlovodíků
 • Používejte menší náplně

  • Při použití R-32 se používají o 30 % menší náplně oproti R-410A
  • Technologie mikrokanálů dosahuje až o 15 % nižší náplně chladiva
 • Snižte počet servisních kontrol a množství údržby

  • Naše systémy VRV a DX mají nízkou míru úniku (průměrná hodnota nižší než 1 %)

Naše strategie v budoucím používání HFC

Chcete-li splnit požadavky trhu v oblasti HVAC-R v roce 2030, náš současný akční plán týkající se HFC vám může pomoci:

Najděte správné chladivo pro správnou aplikaci

Neexistuje žádné ideální chladivo „univerzální model pro všechny“. To je důvod, proč nabízíme rozmezí chladiv, abychom vám pomohli najít nejlepší řešení pro vaši jednotku.

Dosáhněte udržitelného životního cyklu

Směřujeme svůj pohled za hranice emisí CO2, abychom zajistili nejlepší celoživotní efektivitu.

Zabezpečte si kvóty

Naše chemická divize nabízí privilegovaný přístup ke kvótám.

Stáhněte si náš leták o fluorovaných plynech

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky