Skip to main content

Trvale udržitelné dobré podnikatelské prostředí

Bergheim, Německo

Při výstavbě nového nákupního centra Intro Bergheim s 22 obchodními jednotkami v centru Bergheimu u Kolína nad Rýnem byl kladen důraz na individuální požadavky na klimatický komfort a co nejúspornější provoz budovy. Aby bylo možné vyhovět individuálním přáním nájemníků v oblasti klimatizace, vsadilo centrum Intro Bergheim na celkovou koncepci založenou na technologii tepelných čerpadel v kombinaci s větracími systémy pro decentralizovanou klimatizaci a větrání. Pobočka Zimmer & Hälbig GmbH v Osnabrücku naplánovala a nainstalovala veškeré technické vybavení budovy pro vytápění, větrání a klimatizaci. Společnost, která se specializuje na vytváření celkových konceptů služeb pro budovy, se u projektu v Bergheimu rozhodla pro systémovou technologii od společnosti Daikin. Společnost Daikin jako komplexní výrobce produktů pro vytápění, klimatizaci, větrání a řízení systému uspěla se svými řešeními ve společnosti Zimmer & Hälbig již dříve. Například prodejny potravin Aldi a HIT, prodejna elektroniky Expert a veřejné prostory nákupního centra jsou klimatizovány systémy Daikin. Další menší obchody jsou připojeny k větracímu systému Daikin.

Koncem roku 2019 bylo v centru okresního města Bergheim v Kolíně nad Rýnem otevřeno moderní obchodní centrum Intro Bergheim s přibližně 19 500 m2 obchodních a komerčních ploch. Atraktivní nákupní centrum s pestrou nabídkou maloobchodních a potravinářských prodejen nyní doplňuje městskou krajinu v místech, kde dříve stávalo místní autobusové nádraží. Mezi nájemce patří obchody s potravinami Aldi a HIT, prodejna elektroniky Expert a různé menší prodejny a potraviny. Autobusové nádraží bylo integrováno do centra. Výstavba nákupního centra na místě bývalého autobusového nádraží a v blízkosti vlakového nádraží Bergheim DB probíhala za současného provozu autobusů a železnice pro místní osobní dopravní obslužnost, což vedlo k poněkud stísněnému prostoru.

Výzva: rozdílné požadavky nájemců

Při plánování projektu Intro Bergheim se již v rané fázi počítalo s klimatizačními technologiemi. Velká část nájemců si obchodní prostory objednala ještě před dokončením (Aldi, Expert). Kromě vysoce účinné technologie HVAC byl kladen velký důraz na dodržování všech zákonných ustanovení vyhlášky o úsporách energie (EnEV), zejména pokud jde o hodnoty COP technologického vybavení stavby. Stejně důležité byly i nízké hodnoty akustického tlaku, protože Intro Bergheim se nachází v obytné zóně, a proto musí být provoz budovy tichý. Hlavní výzvou bylo skloubit různá přání a specifikace nájemců v době plánování pod jeden příslovečný „klobouk“ během probíhající fáze výstavby.

Při výstavbě nového nákupního centra Intro Bergheim s 22 obchodními jednotkami v centru Bergheimu u Kolína nad Rýnem se zaměřili na individuální požadavky na klimatický komfort a na energeticky nejúčinnější provoz služeb v budově.

Systémový partner pro komplexní stavební technologie

Společnost Zimmer & Hälbig GmbH zaměstnává více než 190 zaměstnanců na čtyřech místech v Německu a zabývá se jak projektováním, tak výstavbou. Společnost Zimmer & Hälbig vsadila na přístup komplexního řešení společnosti Daikin pro klimatizování obchodních a komerčních prostor v Bergheimu energeticky účinným a klimaticky šetrným způsobem. „Náš přístup ve společnosti Zimmer & Hälbig spočívá v tom, že našim zákazníkům poskytujeme koncepty stavebních služeb na míru a systémového partnera. S našimi zaměstnanci se staráme o plánování, instalaci a údržbu a pokrýváme tak celé spektrum stavebních technologií. Proto jsme si pro Intro Bergheim vybrali systémy Daikin,“ vysvětluje Carsten Elixmann, vedoucí pobočky v Osnabrücku ve společnosti Zimmer & Hälbig GmbH. Díky svému širokému portfoliu výrobků dokáže společnost Daikin pokrýt až 90 % technického vybavení budov. Vytápění, klimatizace, větrání a celkové řízení systému tak pochází z jednoho zdroje, je dokonale koordinováno a v konečném důsledku šetří náklady na instalaci a údržbu. Tímto způsobem lze optimalizovat vzájemně spolupracující systémy z hlediska energie, údržby a správy a kombinovat je, aniž by docházelo k problémům s kompatibilitou. V průběhu životního cyklu budovy tak lze dosáhnout snížení počtu rozhraní a velikosti nákladů a zároveň i významných úspor energie a CO2. Marcel Wünning, projektový manažer pro chladicí a klimatizační systémy ve společnosti Zimmer & Hälbig GmbH, dodává: „Dalšími argumenty hovořícími ve prospěch společnosti Daikin byla velmi dobrá dlouholetá spolupráce, intuitivní a zákaznicky přívětivé používání a bezpečná funkčnost řešení Daikin, stejně jako jejich přátelský a kompetentní zákaznický servis.“

Tepelné čerpadlo – ekologicky a ekonomicky rozumné

Osnabrücká pobočka společnosti Zimmer & Hälbig GmbH vyvinula a realizovala koncept klimatizace ve spolupráci se společností Daikin a generálním dodavatelem Bauwens. Vzhledem k obecným podmínkám se společnost Zimmer & Hälbig rozhodla použít energeticky účinné systémy tepelných čerpadel, které vytápějí a chladí zároveň. Tepelná čerpadla vyrábějí až 75 % potřebné energie z obnovitelného zdroje vzduchu. To dává jak ekologický, tak i ekonomický smysl. Vzhledem k omezenému prostoru byly všechny venkovní jednotky umístěny na parkoviště nad nákupním centrem.

Kombinace účinných tepelných čerpadel a větracích jednotek s rekuperací tepla je velmi účinná.

Konfigurace na míru pro větrání a klimatizaci

Energeticky účinná řešení pro minimalizaci nákladů po celou dobu životnosti klimatizačního systému mají pro maloobchodní sektor zásadní význam. Pokud jde o velké obchodní prostory Intro Bergheim, byly společně s nájemci vytvořeny individuální klimatické koncepty, které splňují různé požadavky uživatelů budovy. Například obchod s elektronikou má samozřejmě jiné požadavky na klimatizaci než prodejny potravin Aldi a HIT.

Společnost Daikin nabízí komerčním zákazníkům takzvané kompletní balíčky Plug&Play, tj. kombinace tepelných čerpadel (technologie VRV nebo kondenzační jednotky ERQ) pro vytápění a chlazení s větracími jednotkami Daikin, připravené k použití. To přináší vysoký nárůst účinnosti a komfortu po celý rok a usnadňuje a urychluje instalaci. Kombinace účinných tepelných čerpadel a větracích jednotek s rekuperací tepla je velmi účinná. Komerční budovy, jako je Intro Bergheim, často pracují v režimu chlazení, i když je venkovní vzduch příliš studený na to, aby mohl být veden dovnitř neupravený. V tomto případě se teplo z odváděného vzduchu z prodejních prostor využívá k předehřevu přiváděného studeného čerstvého vzduchu. Studený nebo teplý venkovní vzduch se předupravuje pomocí rotačních výměníků tepla ve větracích jednotkách. Je však zapotřebí další zdroj vytápění či chlazení, protože rekuperace tepla není vždy k dosažení požadované teploty v místnosti dostačující. Tepelná čerpadla Daikin zde nabízejí energeticky účinné řešení. Tepelné čerpadlo napájí jak spirálu ve větrací jednotce, která dále ohřívá nebo ochlazuje čerstvý vzduch, tak vnitřní jednotky v maloobchodních pobočkách a kancelářích. Marcel Wünning, projektový manažer pro chladicí a klimatizační systémy ve společnosti Zimmer & Hälbig GmbH, vysvětluje: „Pořízení tepelného čerpadla a větrací techniky z jednoho zdroje nejen snížilo náklady, ale také zaručuje hladkou a bezpečnou komunikaci mezi oběma systémy.“

Ve společnosti Intro Bergheim se používají tzv. kompletní balíčky Plug&Play společnosti Daikin. Jedná se o hotové kombinace tepelných čerpadel (technologie VRV nebo kondenzační jednotky ERQ) pro vytápění a chlazení s větracími jednotkami Daikin.

Flexibilní změna plánu díky decentralizovanému konceptu klimatizace

Během probíhající fáze výstavby si změna nájemce vyžádala změnu harmonogramu. Díky decentralizovanému konceptu klimatizace nebyl problém flexibilně měnit časový harmonogram. Ani v budoucnu nebudou změny nájemníků nebo přestavby představovat pro technické zařízení budovy téměř žádné problémy, protože díky technologii tepelných čerpadel lze každé podlaží budovy plánovat decentralizovaně a ponechat jej plně funkční. Tímto způsobem lze flexibilně řešit různé požadavky budoucích nájemců. Pokud by byla nemovitost prodána nebo určena k jinému účelu, lze takovéhoto alternativního využití dosáhnout bez problémů a značných nákladů na přestavbu.

Aldi:

Pobočka Aldi v Intro Bergheimu má prodejní plochu 1 200 m2. Klimatizaci a větrání zajišťuje kombinace kompaktní, invertorem řízené kondenzační jednotky Daikin ERQ s R-410A pro mono provoz a větrací jednotky Daikin s objemovým průtokem vzduchu 6 600 m³/h. Systém může pružně reagovat na měnící se zatížení a přizpůsobit se potřebám nájemce. Kanceláře a prostory pro zaměstnance spojené s prodejními prostory jsou klimatizovány pomocí splitové klimatizační jednotky s chladicím výkonem 6 kW. Ta se vyznačuje nízkou hlučností a extrémně nízkou spotřebou energie. V interiéru se používá stropní jednotka Daikin. Má elegantní design, protože žaluzie jsou integrovány do stropu.

HIT:

Pobočka HIT je se svou plochou přibližně 3 000 m2 největším obchodním prostorem v centru Intro Bergheim. I zde je použita invertorem řízená kondenzační jednotka ERQ s chladivem R-410A a chladicím výkonem 12 kW a tepelné čerpadlo VRV s chladicím výkonem 65 kW. Je kombinována s větrací jednotkou Daikin, která připravuje objemový průtok vzduchu 25 700 m³/h. Prodejní prostor pobočky HIT je klimatizován 15 stropními kazetami Daikin a další dvě vnitřní jednotky jsou instalovány v prodejní části pro ovoce a zeleninu. S výškou pouhých 245 mm je stropní jednotka nejtenčí ve své třídě; ani nízké podhledy nejsou problémem. Jednotka může automaticky přepínat mezi režimem chlazení nebo vytápění, a bezpečně tak udržovat nastavenou teplotu. Lze ji však použít i pouze k větrání beze změny teploty v místnosti. Kancelářské prostory a prostory pro zaměstnance prodejny HIT jsou klimatizovány pomocí splitového systému s chladivem R-32 a chladicím výkonem 2,4 kW.

Prodejní prostor pobočky HIT je klimatizován 15 stropními kazetami Daikin a další dvě vnitřní jednotky jsou instalovány v prodejní části pro ovoce a zeleninu.

Obchod s elektronikou Expert

V prodejně elektroniky Expert s prodejní plochou 1 450 m2 se používá inovativní systém VRV IV+ s rekuperací tepla s chladicím výkonem 80 kW a topným výkonem 91 kW. Systém VRV IV+ pracuje s integrovanou rekuperací tepla v třítrubkovém systému, přičemž energie odebraná pro účely chlazení se využívá jinde pro vytápění. VRV IV+ s rekuperací tepla může současně zajišťovat režim chlazení i vytápění. Třítrubková technologie dokáže rekuperovat teplo při nižší kondenzační teplotě, protože má dvě oddělená potrubí pro kapalné a plynné chladivo, a má tak rovnoměrnější průtok chladiva. Výsledkem je vyšší energetická účinnost, protože na rekuperaci tepla je potřeba méně energie. Rekuperace tepla VRV IV+ byla kombinována s modulární větrací jednotkou ve větvi prodejny Expert pro úpravu vzduchu o objemu 14 400 m³/h.

Klimatizace je v prodejní části zajištěna 22 stropními kazetovými jednotkami. Ty jsou ideální pro velké prostory bez podhledů až do výšky 3,5 m, jako jsou maloobchodní prodejny, a zároveň poskytují účinné chlazení nebo vytápění bez ztráty výkonu. Pomocí dálkového ovládání lze nastavit pět poloh klapky ventilátoru v rozsahu 0° až 60°. Automatický regulátor průtoku vzduchu zajišťuje optimální klima pro zákazníky a zaměstnance.

V prodejně elektroniky Expert s prodejní plochou 1 450 m2 zajišťuje klimatizaci 22 stropních kazetových jednotek Daikin.

Veřejné prostory centra/obchodního centra

Ostatní veřejně přístupné prostory Intro Bergheim jsou klimatizovány dvěma chladicími jednotkami řízenými invertorem s maximální energetickou účinností, vysokou účinností a topným výkonem 114 kW (každá). Vhodné chlazení zajišťuje vzduchem chlazená chladicí jednotka multi se spirálovým kompresorem s vysokou účinností, sníženou hladinou akustického tlaku a chladicím výkonem 138 kW.

Čtyři další invertorem řízené jednotky ERQ v kombinaci s větrací jednotkou Daikin s průtokem vzduchu 31 200 m³/h zajišťují klimatizaci a větrání veřejných prostor nákupního centra a komerčních prostor. Kromě vysoké účinnosti reagují rychle na měnící se zatížení, které může ve veřejných prostorách vznikat zejména v důsledku velmi rozdílné a časově závislé návštěvnosti zákazníků. I v přechodných ročních obdobích systém rychle reaguje na výkyvy teplot a zaručuje vždy příjemné klima.

Jednoduchá řídicí jednotka a inteligentní řízení energie

Společnost Daikin nabízí komplexní řízení celé technologie budovy a integruje nejen své vlastní systémy, ale i zařízení od jiných dodavatelů. Díky automatickému ovládání jednotlivých vnitřních jednotek nebo prodejních prostor pomocí uživatelsky přívětivých dálkových ovladačů a propojení Plug & Play mezi tepelnými čerpadly a větracími jednotkami lze všechny systémy ovládat decentralizovaně a individuálně. Inteligentní řízení energie optimalizuje výkon všech zařízení po celý den. Úspory průběžných nákladů na energii lze dosáhnout také vhodným nastavením doby před otevřením obchodu a po jeho uzavření.

Celková koncepce společnosti Zimmer & Hälbig se systémovými řešeními Daikin, z nichž každé má na míru šité decentralizované kombinované systémy pro klimatizování, vytápění a větrání, funguje od otevření centra Intro Bergheim hladce a bez komplikací. Společnost Zimmer & Hälbig se stará také o veškerou údržbu a servis technického zařízení budov.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky