Skip to main content

Rozšíření programu L∞P by Daikin na chladicí jednotky

Společnost Daikin Applied Europe nedávno rozšířila program L∞P by Daikin na chladicí jednotky. Od prvního certifikovaného regenerovaného chladiva R-134a pro šroubové kompresorové chladicí jednotky již uběhl nějaký čas a nyní nastal okamžik oznámit další rozšíření programu i na regenerované chladivo R-32.

Daikin je tak jediným výrobcem, který aktivně podporuje a dodává jednotky s regenerovanými chladivy pro širokou škálu výrobků, od šroubových a spirálových kompresorů až po odstředivé kompresory.

Dostupnost R-32

Je to právě současná vyšší dostupnost plynu R-32 v porovnání s alternativními možnostmi, jako jsou směsi, co umožňuje regeneraci R-32. Regenerace je totiž schůdná pouze pro široce používaná a široce dostupná chladiva. Trh sám učinil z R-32 standard, protože podle statistik Euroventu je počet instalací chladicích zařízení a tepelných čerpadel s R-32 pětkrát vyšší než počet instalovaných aplikovaných technologií se směsmi R-32. A pokud vezmeme v úvahu i instalace v rezidenčním sektoru, pak je význam chladiva R-32 naprosto zřejmý.

Díky možnosti regenerace je tedy chladivo R-32 ekologicky udržitelnou volbou stejně jako jiné možnosti, nebo dokonce více, protože při regeneraci se eliminuje dopad jeho likvidace na životní prostředí.

Používání regenerovaného R-32 společností Daikin v chladicích zařízeních

Stejně jako regenerované chladivo R-134A používá společnost Daikin Applied Europe regenerované chladivo R-32 na principu energetické sítě (tj. na principu alokace).

Podobným příkladem je způsob, jakým dodavatelé energie dodávají energii do sítě, přičemž využívají elektřinu z různých zdrojů (zelených i nezelených) a následně používají alokační princip k tomu, aby prohlásili energii dodanou v rámci konkrétní smlouvy za zelenou energii. To je samozřejmě možné pouze v rámci celkové bilance zdrojů energie.

Podobně společnost Daikin Applied Europe používá k plnění nových chladicích jednotek směs regenerovaného a původního chladiva. Díky tomuto přístupu jsou do programu L∞P by Daikin zařazeny následující produktové řady využívající spirálové kompresory:

  • EWAT-B – vzduchem chlazené chladicí jednotky pouze pro chlazení

  • EWYT-B – vzduchová tepelná čerpadla

  • EWAT-CZ – vzduchem chlazené chladicí jednotky se spirálovými kompresory Daikin řízenými invertorem

  • EWYT-CZ – vzduchová tepelná čerpadla se spirálovými kompresory Daikin řízenými invertorem

Regenerované chladivo a proces regenerace

Vše začíná zpětným získáváním chladiva (buď R-134a, nebo R-32) z budov prostřednictvím naší distributorské sítě. Chladivo se poté regeneruje, což znamená, že se obnoví jeho původní vlastnosti a kvalita, jak je uvedeno výše.

Regenerace chladiva je definována jako zpracování použitých chladicích plynů tak, aby splňovaly specifikace pro opětovné použití*. Služby regenerace byly navrženy s cílem snížit dopad chladiv na životní prostředí a umožnit opětovné použití stávajících chladiv, čímž se předejde nutnosti vyrábět nová původní chladiva*.

Regenerované chladivo je jednoduše regenerovaný chladicí plyn, který je znovu zpracován tak, aby mohl poskytovat výkon a kvalitu původní látky. Tento aspekt je zajištěn postupy dodavatele Daikin a odpovídajícím testováním dodávky, která splňuje požadavky AHRI700 (čistota > 99,5 %) a následně je pak certifikována jako stejně kvalitní jako původní chladivo.

Přístup společnosti Daikin k cirkulární ekonomice

Cílem programu L∞P by Daikin je vytvořit oběhové hospodářství chladiv, podpořit environmentální politiku společnosti Daikin Industries do roku 2050 a zabránit každoroční výrobě více než 400 000 kg primárních chladiv včetně R-134a, R-410A a R-32.

Tato iniciativa je jedním z mnoha kroků, které společnost Daikin podniká, aby se odvětví HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) stalo ekologicky udržitelnějším.

Společnost Daikin Applied Europe, evropská centrála pro vývoj a výrobu technologií HVAC, usilovala o zajištění dodávek regenerovaného chladiva R-134a a R-32. To následně umožnilo, aby se aplikované systémy Daikin s R-134a a R-32 staly součástí programu L∞P, stejně jako systémy VRV používající R-410A, které byly mezi prvními výrobky zapojenými do tohoto programu.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky