Akce naprogramované v časovači se v nastavený čas nespouštějí.

Akce časovače jsou vykonávány podle hodin WLAN adaptéru. Aktuální datum ačas WLAN adaptéru můžete zkontrolovat v aplikaci v nastavení adaptéru1.

Přesvědčte se, zda je u každého WLAN adaptéru správně nastavené časové pásmo.

1 Pro přístup k informaci „Čas“:

  1. Vyberte jednotku v aplikaci ve smartphonu.
  2. Přejděte k nastavení adaptéru (ikona „ozubeného kola“ v pravém horním rohu).
  3. Vyberte „Time“ (Čas).
Časté dotazy k online controlleru Akce naprogramované v časovači se v nastavený čas nespouštějí