Skip to main content

Co je akustický výkon a akustický tlak?

Akustický tlaku (Lp)

Hladina akustického tlaku (Lp) je měřítkem zvukové energie vyzařované ze zdroje hluku, která se vyjadřuje v decibelech (dBA).

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT se vyznačuje velmi tichým chodem a nebude vás rušit ani při spánku. Pokud čerpadlo běží v režimu standardní hlučnosti, hladina akustického tlaku venkovní jednotky ve vzdálenosti 3 m je 38 dBA. Tím bez problémů vyhovuje předpisům na hlučnost i požadavkům stavebních úřadů. Při běžném provozu můžeme hluk čerpadla (38 dBA) přirovnat k ptačímu zpěvu. V tichém režimu se akustický tlak snižuje na 35 dBA, což odpovídá např. šepotu v knihovně či relativnímu tichu v obsazeném kině.

Akustický výkonu (Lw)

Hladina akustického výkonu (Lw) je stejnou fyzikální veličinou jako předchozí. Ale na rozdíl od akustického tlaku se měří v předem definovaných podmínkách. Nezávisí na těchto faktorech:

  • umístění tepelného čerpadla,
  • podmínkách okolního prostředí
  • ani vzdálenosti od bodu měření.

Hladinu akustického výkonu lze z obou veličin považovat za přesnější a měla by mít vyšší hodnotu než akustický tlak.

 

Vliv decibelů na lidský sluch:

Akustický tlak (dBa) Subjektivní hlasitost Hluk
0 Práh slyšitelnosti -
20 Extrémně slabé zvuky Šustění listí, tichý pokoj
40 Velmi slabé zvuky Hučení lednice
60 Středně hlasité zvuky Běžná konverzace, prostředí restaurace
80 Velmi hlasité zvuky Městský provoz, nákladní automobil
100 Extrémně silné zvuky Symfonický orchestr, traktor
120 Práh bolestivosti Startující proudové letadlo

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky