Co je akustický výkon / akustický tlak?

Hladina akustického tlaku (Lp)

Je měřítkem zvukové energie vyzařované ze zdroje hluku a vyjadřuje se v decibelech či dBA

Hladina akustického výkonu (Lw)

Je stejnou veličinou jako předchozí, ale měří se v předem definovaných podmínkách
Hladina akustického výkonu nezávisí na následujících faktorech:

  • umístění zařízení,
  • podmínkách okolního prostředí
  • ani vzdálenosti od bodu měření

Hladinu akustického výkonu lze z obou veličin považovat za tu přesnější. Akustický výkon bude mít vyšší hodnotu než akustický tlak, avšak nenechte se tím mýlit.

Vliv decibelů:

Lp dB(A) Subjektivně vnímaná hlasitost Hluk
0 Práh slyšitelnosti -
20 Extrémně slabé zvuky Šustění listí, tichý pokoj
40 Velmi slabé zvuky Hučení lednice
60 Středně hlasité zvuky Běžná konverzace, prostředí restaurace
80 Velmi hlasité zvuky Městský provoz, nákladní automobil
100 Extrémně silné zvuky Symfonický orchestr, traktor
120 Práh bolestivosti Startující proudové letadlo