Skip to main content

Co je chladicí cyklus?

Klimatizace funguje na podobném principu jako lednička. Chladivo proudí systémem a mění svůj stav nebo skupenství. Během chladicího cyklu probíhají čtyři procesy.

Klimatizace funguje na podobném principu jako lednička. Chladivo proudí systémem a mění svůj stav nebo skupenství. Během chladicího cyklu probíhají čtyři procesy.

Procesy:

1 Pomyslným srdcem klimatizace je kompresor, který zajišťuje cirkulaci chladiva v celém systému. Před vstupem do kompresoru má chladivo podobu plynu o nízkém tlaku. Při průchodu kompresorem je plyn natlakován, zahřeje se a v této podobě proudí do kondenzátoru.

2 V kondenzátoru předá zahřátý a natlakovaný plyn své teplo venkovnímu vzduchu a přemění se na podchlazenou kapalinu, stále ještě s vysokým tlakem.

3 Natlakovaná kapalina pak prochází expanzním ventilem, kde se její tlak sníží, takže její teplota poklesne pod teplotu ochlazovaného prostoru. Výsledkem je pak chladivo s nízkou teplotou a tlakem.

4 Chladivo o nízkém tlaku proudí do výparníku, kde absorbuje teplo ze vzduchu v interiéru a vypařením se změní na plyn s nízkým tlakem. Tento plyn pak proudí zpět do kompresoru, kde cyklus začne nanovo.

Při použití tepelného čerpadla lze cyklus obrátit.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky