Co je přenos tepla?

Teplo se vždy šíří z teplejší látky do chladnější. Ve skutečnosti dochází k tomu, že molekuly, které se pohybují rychleji, předávají část své energie pomalejším molekulám. Tak se pohyb rychlejších molekul trochu zpomaluje a pohyb pomalejších naopak zrychluje. Zjednodušeně řečeno: je-li venku horko, horký vzduch se snaží „podniknout invazi“ do chladnějších prostor interiéru.

Teplo se může z jednoho tělesa do jiného šířit některým z následujících způsobů:

  • vyzařováním (sáláním)
  • vedením (kondukcí)
  • prouděním (konvekcí)

Vyzařování (sálání)

Šíření energie ve formě elektromagnetického vlnění (podobného světelnému vlnění), přičemž k přenosu energie z jednoho tělesa do jiného není potřeba žádné zprostředkující médium.

Vedení (kondukce)

Částice látky si předávají část své pohybové energie v rámci jedné látky nebo v přímém kontaktu mezi dvěma různými látkami.

Proudění (konvekce)

Šíření tepla prostřednictvím kapaliny nebo vzduchu.