Co označují zkratky COP a EER?

Pojmy COP (topný faktor) a EER (koeficient energetické účinnosti) popisují účinnost vytápění a chlazení systémů klimatizace. Udávají poměr topného nebo chladicího výkonu relativně k množství elektrické energie na vstupu, která je potřeba k vygenerování tohoto výkonu. Pokud například klimatizace z 1 kW elektrické energie na vstupu vygeneruje 5 kW tepla, má její topný faktor COP hodnotu 5,0. Obdobně, pokud klimatizace z 1 kW elektrické energie na vstupu vygeneruje chladicí výkon 5 kW, má její koeficient EER hodnotu 5,0. Čím vyšší je COP a EER, tím je dané zařízení energeticky účinnější.

Daikin je certifikovaným členem organizace EUROVENT – prestižní mezinárodní organizace výrobců, kteří usilují o zlepšování standardů a norem klimatizace na evropském trhu. S cílem podpory tohoto trendu jsou produkty členů EUROVENT podrobovány přísným testům v nezávislých laboratořích. Účast výrobce Daikin v tomto testovacím programu je pro zákazníka zárukou, že hodnoty COP a EER uváděné na jejích výrobcích jsou zcela přesné a jednoznačné.