Skip to main content

Začínáme s ONECTA

Pořídili jste si/nainstalovali novou jednotku Daikin s podporou cloudu nebo jste dosud zatím používali pro své jednotky Airco připojené k systému Daikin aplikaci „Daikin Online Controller“? Pak vám tento návod pomůže začít pracovat se všmi jednotkami Daikin online v aplikaci ONECTA. Aby se vám to podařilo, je třeba, abyste se nacházeli v budově, kde jsou vaše jednotky Daikin nainstalovány, a měli k dispozici připojení k internetu.

Po vytvoření účtu a přihlášení přejdete na domovskou obrazovku aplikace ONECTA. Zde později uvidíte úplný přehled všech jednotek Daikin připojených k vašemu účtu Daikin ID.

Onecta onboarding

Přecházíte z Daikin Online Controller?

Při prvním spuštění aplikace ONECTA je zcela běžné, že své stávající jednotky z předchozí aplikace „Daikin Online Controller“ neuvidíte. Vaše jednotky je třeba nejprve ručně přenést/zapojit do systému ONECTA a teprve poté budou viditelné. Dokud tak neučiníte, můžete stále používat aplikaci „Daikin Online Controller“, avšak po jejich přenesení do aplikace ONECTA , budete moci aplikaci „Daikin Online Controller“ odstranit.

Onboarding jednotky Daikin do aplikace ONECTA

Pro onboarding připojené jednotky Daikin do aplikace ONECTA stiskněte tlačítko „Let's add your first unit“ (Přidat první jednotku!) nebo stiskněte na znaménko „+“ a vyberte položku „Add a device“ (Přidat zařízení).

Onecta onboarding
ONECTA Přidání zařízení

Otevře se obrazovka „Add unit“ (Přidat jednotku), kde můžete začít s přidáváním připojené jednotky Daikin k vašemu účtu.

V závislosti na typu kombinace jednotky Daikin a adaptéru (LAN nebo WLAN) je třeba vybrat:

  • Detect a wireless device (Rozpoznání bezdrátového zařízení)
  • New units in your netword (Nové jednotky v síti) – zde vyberte svoji jednotku

Aplikace vás nyní provede nezbytnými kroky pro onboarding připojené jednotky Daikin do systému ONECTA.

ONECTA Bezdrátové zařízení
ONECTA Připojení k bezdrátovému zařízení

Přecházíte z Daikin Online Controller?

Vaše klimatizační jednotky jsou již připojeny k vaší domácí síti a aplikace ONECTA je automaticky vyhledá. Vyberte postupně všechny nalezené jednotky a postupujte podle dalších kroků pro onboarding těchto jednotek do aplikace ONECTA. Jednotky, které byly úspěšně přidány, se nyní přesunou do Registered devices found (Nalezených registrovaných zařízení), abyste omylem nepřipojili stejné zařízení dvakrát.

ONECTA z Daikin Controller
ONECTA přidána do vašeho účtu

Rozpoznání bezdrátového zařízení

Zobrazí se seznam kompatibilních připojených jednotek Daikin, kde je třeba vybrat správný produkt. Pokud vaše jednotka Daikin není v seznamu, použijte kategorii „ostatní“. V závislosti na vybraném typu jednotky Daikin se zobrazí příslušné pokyny „krok za krokem“.

ONECTA Přidání jednotky
ONECTA Přidání jednotky

Po výběru správného typu si budete moci zvolit, jak se bude jednotka Daikin k vaší síti připojovat. To lze provést prostřednictvím:

  • Pomocí SSID a klíče <--- Doporučeno
  • WPS (Nastavení chráněného připojení Wi-Fi)
ONECTA SSID a klíč nebo WPS

Pokračování pomocí „SSID a klíče“

Chcete-li dále pokračovat s „SSID a klíčem“, je třeba aktivovat režim přístupového bodu vašeho adaptéru WLAN. Postupujte podle pokynů „krok za krokem“. Po úspěšném provedení tohoto úkonu stiskněte tlačítko Next (Další) a dokončete část SSID & Key (SSID & Key).

ONECTA Provedena aktivace přístupového bodu
ONECTA Zadání přihlašovacích údajů

Aplikace ONECTA nyní připojí adaptér WLAN Daikin, abyste mohli adaptér nakonfigurovat v domácí síti. Aplikace ONECTA zobrazí seznam všech sítí Wi-Fi zjištěných vaším adaptérem Daikin WLAN. Vyberte svou síť, zadejte přihlašovací údaje Wi-Fi a pokračujte. Není-li vaše síť v seznamu, můžete zkusit seznam obnovit, připojit se ručně nebo možná máte příliš slabý signál.

ONECTA Výběr sítě WI-FI

Po nakonfigurování přihlašovacích údajů Wi-Fi vás aplikace ONECTA provede dalšími kroky konfigurace, abyste dokončili onboarding připojené jednotky Daikin.

ONECTA Přidání jednotky do sítě WI-FI
ONECTA Jednotka připojená k vašemu účtu

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky