Skip to main content

Funkce vytápění: Jak funguje hodinové programování?

Na každý den v týdnu si může zákazník naplánovat čas, kdy má systém ohřívat vodu na předem stanovenou požadovanou hodnotu. Zákazník si může předem nastavit 2 různé hodnoty: Eco a Comfort. 

  • Například nastavená hodnota Eco může být 50 °C a nastavená hodnota Comfort může být 60 °C. Tyto nastavené hodnoty může zákazník změnit.

Plán nastavený pro jeden den lze snadno zkopírovat i na další dny.

Jak mohou zákazníci nastavit nastavené hodnoty Eco a Comfort?

 

     

Jak funguje funkce dohřívání?

V režimu dohřívání, když teplota v zásobníku teplé vody klesne pod určitou hodnotu, se začne voda znovu nepřetržitě ohřívat, dokud nedosáhne teploty určené zákazníkem (např. nastavená hodnota pro spuštění dohřívání je 50 °C). Teplota v zásobníku, která spouští ohřev, se mění v závislosti na několika faktorech, například na požadované hodnotě.

Příklad provozu v režimu dohřívání:

 

Upozornění: Režim dohřívání je možný, ale nedoporučuje se, protože vyžaduje více hodin provozu systému. To může ohrozit dlouhodobou spolehlivost a snížit tepelnou pohodu prostředí (pokud byla nastavena priorita pro teplou vodu) nebo ohrozit účinnost (pokud byla nastavena priorita pro klimatizaci).

 

Jak mohou zákazníci nastavit požadovanou teplotu zásobníku v režimu dohřívání?

V režimu dohřívání lze nastavit požadovanou požadovanou hodnotu dvěma způsoby:

1) Na obrazovce zjišťování teploty vody. Poznámka: Tato obrazovka umožňuje měnit požadovanou hodnotu pouze v režimu dohřívání.

a. Skutečná teplota teplé užitkové vody

b. Požadovaná teplota teplé užitkové vody

2) V nabídce [5.4] MMI2 – Požadovaná teplota v režimu dohřívání.

Jak funguje hodinové programování + funkce dohřívání?

Jedná se o kombinaci dvou výše popsaných funkcí: systém se zahřívá v naplánovaném čase podle definovaných nastavených hodnot (Comfort a/nebo Eco). Při odběru vody se však zásobník dohřívá, aby se zajistilo, že teplota zůstane na nastavené hodnotě.

Tt = teplota v zásobíku
t = hodina

 

Nastavená hodnota závislá na počasí 

Výše jsme viděli tři pevně nastavené hodnoty, které může zákazník nastavit: Nastavená hodnota Comfort, nastavená hodnota Eco a nastavená hodnota Dohřívání.

V rozšířeném nastavení může montážní technik nastavit, aby byla požadovaná hodnota Comfort závislá na počasí, nikoli tedy pevná:

 

Klimatická křivka (WD křivka) – vysvětlení v návodu k obsluze

Nahlédněte prosím do nejnovějšího návodu k obsluze zde.

 

Pokud je aktivní volba závislosti na počasí, určuje se požadovaná teplota zásobníku automaticky na základě průměrné venkovní teploty.

 

V režimu hodinového plánování nebo časového plánování + režimu Dohřívání

  • Teplota v zásobníku Comfort závisí na klimatu podle

klimatické křivky. Teploty Eco a Dohřívání však NEzávisí na klimatu.

 

V režimu Pouze dohřívání

  • Požadovaná teplota v zásobníku závisí na klimatických podmínkách podle klimatické křivky a zákazník ji nemůže nastavit.

     

Jak zjistit, kdy má systém upřednostnit klimatizování nebo ohřev teplé vody?

Potřeby tepelného komfortu jsou v určitých měsících roku důležitější, takže systém lze naprogramovat podle preferencí zákazníka na jednotlivé měsíce. Harmonogram si může zákazník kdykoli změnit.

 

Upozornění: pokud elektrický ohřívač zásobníku stále vytváří tepelnou zátěž pro účely ohřevu teplé vody, protože je nastavena priorita klimatizování, je spotřeba elektrické energie vyšší. V těchto měsících je důležité používat hodinové plánování ohřevu teplé vody v době, kdy klimatizace není nutná. Například v noci nebo když není nikdo doma.

 

Jaké jsou režimy ohřevu zásobníku teplé vody?

  • Efektivní režim:

Tepelné čerpadlo ohřívá vodu až na 50 °C. Mezi 50 °C a 70 °C přebírá funkci elektrický ohřívač. Má hodnocení energetické účinnosti A (pro oba zásobníky teplé vody).

 

  • Rychlý režim:

Rychlý režim má tři různé volby časovače: 

1) Úsporný: elektrický ohřívač se spustí 30 minut po tepelném čerpadle.

2) Normální: elektrický ohřívač se spustí 20 minut po tepelném čerpadle.

3) Turbo: elektrické topení se spustí 10 minut po tepelném čerpadle.

 

  • Výkonný režim:

Výkonný režim nelze naprogramovat. Jedná se o speciální možnost, která se používá v případě, že je třeba okamžitě ohřát teplou vodu. Tato možnost umožňuje ohřívat vodu až o 50 % rychleji než v úsporném režimu. Ohřívá vodu na nastavenou hodnotu Comfort. Elektrický ohřívač se spustí ve stejnou dobu jako tepelné čerpadlo.

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky