Skip to main content

Jak mohu synchronizovat automatický provozní režim BRC1E mezi aplikací Daikin Residential Controller a jednotkou Sky Air?

Pro BRC1E

Chcete-li synchronizovat režim automatického provozu mezi aplikací Daikin Residential Controller a kabelovým dálkovým ovladačem Sky Air, proveďte následující kroky:

Nainstalujte a připojte dálkový ovladač BRC1E53 (nebo novější) k vnitřní jednotce Sky Air. Pro instalace s použitím dálkového ovladače BRC1H viz „Jak mohu synchronizovat automatický provozní režim BRC1H mezi aplikací Daikin Residential Controller a jednotkou Sky Air?“. Časté otázky a odpovědi.
Na dálkovém ovladači nastavte minimální hodnotu rozdílu požadovaných hodnot na „Žádný“. Další informace naleznete v níže uvedených krocích.

Nastavení minimální hodnoty rozdílu požadovaných hodnot na dálkovém ovladači

1. Stisknutím a podržením tlačítka zrušení na 4 sekundy nebo déle přejdete do servisního režimu.

Tlačítko zrušení kabelového dálkového ovladače

2. Zvolte nabídku „Minimální rozdíl nastavené hodnoty“.

Na displeji dálkového kabelového ovladače se zvýrazní položka „Min Setpoint Differential“.

3. Vyberte nastavení „Žádný“.

Zvýrazněná položka „None“ na displeji dálkového kabelového ovladače

Aby bylo možné synchronizovat teplotu v místnosti mezi aplikací Daikin Residential Controller a kabelovým dálkovým ovladačem Sky Air, nakonfigurujte nastavení pole na kabelovém dálkovém ovladači:

  1. Deaktivujte termostat dálkového ovladače, další informace naleznete v krocích níže.
  2. Aktivujte termostat vnitřní jednotky, další informace viz kroky níže.

Kroky na dálkovém ovladači

  1. Stisknutím a podržením tlačítka zrušení na 4 sekundy nebo déle přejděte do servisního režimu.

Dálkový ovladač se zvýrazněnými tlačítky zrušení

2. Vyberte nabídku „Provozní nastavení“.

Dálkový ovladač se zvýrazněnou položkou nabídky „Field settings“ (Nastavení pole)

3. Deaktivujte termostat dálkového ovladače. Nastavte „Režim“ na 10 a změňte hodnotu „2-*“ na „2-02“.

Dálkový ovladač se zvýrazněným „Mode 10“
Dálkový ovladač se zvýrazněným „2-02“

4. Aktivujte termostat vnitřní jednotky. Nastavte „Režim“ na 1c a změňte hodnotu „1-*“ na „1-01“.

Dálkový ovladač se zvýrazněným režimem „1c“.
Dálkový ovladač se zvýrazněným „1-01“ v režimu 1c

5. Stisknutím tlačítka Menu/OK uložte změněné nastavení pole. Pro potvrzení zvolte „Ano“.

Dálkový ovladač se zvýrazněným „Yes“ v „Save the settings“ (Uložit nastavení)

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky