Skip to main content

Jak mohu synchronizovat automatický provozní režim BRC1H mezi aplikací Daikin Residential Controller a jednotkou Sky Air?

Pro BRC1H

Chcete-li synchronizovat režim automatického provozu mezi aplikací Daikin Residential Controller a kabelovým dálkovým ovladačem Sky Air, proveďte následující kroky:

  1. Nainstalujte a připojte dálkový ovladač BRC1H k vnitřní jednotce Sky Air. Pro instalace s použitím BRC1H viz „Jak mohu synchronizovat automatický provozní režim BRC1H mezi aplikací Daikin Residential Controller a jednotkou Sky Air?“. Časté otázky a odpovědi.
  2. V aplikaci Madoka Assistant nastavte logiku požadované hodnoty na „Vnitřní jednotka“.

Změna logiky požadované hodnoty pomocí aplikace Madoka Assistant

1. Otevřete nejnovější verzi aplikace Madoka Assistant.
2. Povolte „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení):

1. Přejděte do hlavní nabídky.
2. Vyberte možnost „O aplikaci“. Počínaje verzí 1.10 aplikace Madoka Assistant budou „Rozšířená nastavení“ k dispozici v části „Nastavení aplikace“ namísto v části „O aplikaci“.

Hlavní nabídka aplikace Madoka Assistant

3. Vyberte možnost „Rozšířená nastavení“.

Obrazovka O aplikaci Madoka Assistant

4. Přepněte na „Rozšířená nastavení“. Zobrazí se varovná zpráva.

Výstražné okno aplikace Madoka Assistant s rozšířenými nastaveními

5. Stiskněte tlačítko „Rozumím“. Pokročilý režim je nyní povolen.

3. Přejděte na „Nastavení jednotek“.

Okno nastavení jednotky aplikace Madoka Assistant

4. Vyberte možnost „Logika nastavené hodnoty“.

Okno Logika požadované hodnoty v aplikaci Madoka Assistant

5. Vyberte možnost „Vnitřní jednotka“ a stiskněte tlačítko „Použít“.

Chcete-li synchronizovat teplotu v místnosti mezi aplikací Daikin Residential Controller a kabelovým dálkovým ovladačem Sky Air, nakonfigurujte nastavení pole pro kabelový dálkový ovladač buď pomocí aplikace Madoka Assistant, nebo přímo na kabelovém dálkovém ovladači. Další informace naleznete v níže uvedených krocích.

Konfigurace nastavení pole pomocí aplikace Madoka Assistant

1. Otevřete nejnovější verzi aplikace Madoka Assistant.
2. Povolte „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení):
1. Přejděte do hlavní nabídky.
2. Vyberte možnost „O aplikaci“.

Domovská obrazovka aplikace Madoka Assistant

3. Klepněte pětkrát na „Verze aplikace“, abyste aktivovali instalační režim.

Obrazovka O aplikaci Madoka Assistant

4. Nastavte instalační režim na „Dočasně“.

Dočasný instalační režim aplikace Madoka Assistant

5. Vraťte se na domovskou obrazovku a vyberte dálkový ovladač.
6. V nabídce nastavení přejděte na položku „Nastavení jednotek“.

Obrazovka nastavení jednotky aplikace Madoka Assistant

7. Přejděte na položku „Provozní nastavení“.

Obrazovka nastavení v terénu aplikace Madoka Assistant

8. Vyberte položku 02 v části „Režim 10“ a nastavte hodnotu 02.

Obrazovka úprav v terénu aplikace Madoka Assistant – režim 10, hodnota 02

9. V části „Režim 1c“ vyberte položku „Snímač termostatu 01“ a nastavte hodnotu na „Termistor vnitřní jednotky 01“.

Obrazovka úprav v terénu aplikace Madoka Assistant – režim 1c, hodnota 01

10. V pravém horním rohu klepněte na tlačítko „Použít“. Potvrďte opětovným klepnutím na „Použít“ ve vyskakovacím okně.

Vyskakovací okno Apply Setting Použít nastavení aplikace Madoka Assistant

11. Vyberte možnost „Platí pro dálkový ovladač“.

Volba Apply Remote Controller (Použít na dálkový ovladač) aplikace Madoka Assistant

12. Zkontrolujte, zda se dálkový ovladač restartuje. Nová nastavení se použijí, jakmile se dálkový ovladač restartuje.

Restartování dálkového ovladače v aplikaci Madoka Assistant

Konfigurace nastavení v terénu na kabelovém dálkovém ovladači


Všimněte si, že nastavení v terénu nemusíte na kabelovém dálkovém ovladači konfigurovat, pokud jste tak již učinili pomocí aplikace Madoka Assistant (viz výše).

1. Stiskněte prostřední tlačítko (kolečko) a držte je stisknuté, dokud se nezobrazí informační obrazovka.

Prostřední tlačítko (kolečko) kabelového dálkového ovladače

2. Stiskněte současně levé tlačítko (mínus) a prostřední tlačítko (kolečko) a držte je stisknutá, dokud se nezobrazí instalační nabídka.

Levé a prostřední tlačítko kabelového dálkového ovladače

3. Přejděte do nabídky nastavení v terénu pro vnitřní jednotku. Ikona nabídky zobrazuje dokument s klíčem před ním.

Kabelový dálkový ovladač – nastavení v terénu a dokument s klíčem

4. Zvolte Mode 10 (Režim 10) a potvrďte výběr.

Kabelový dálkový ovladač – Režim 10 a potvrzení

5. Změňte nastavení (SW) na 02 a nastavte hodnotu 02.

Kabelový dálkový ovladač SW na 02

6. Potvrďte výběr.

Kabelový dálkový ovladač SW na 02 – potvrzení.

7. Zvolte Mode 1c (Režim 1c) a potvrďte výběr.

Kabelový dálkový ovladač – Režim 1c a potvrzení

8. Změňte nastavení (SW) na 01 a nastavte hodnotu 01. Potvrďte výběr.

Kabelový dálkový ovladač SW na 01 – potvrzení.

9. V nabídce provozního nastavení vyberte „X“ pro návrat do předchozí nabídky.

Kabelový dálkový ovladač – výběr X

10. V nabídce instalačního programu vyberte ikonu šipky, čímž se kabelový dálkový ovladač restartuje a použijí se nová nastavení.

Ikona šipky pro restartování kabelového dálkového ovladače

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky