Skip to main content

Jak přidat jednotky k mému uživatelskému účtu?

Nejprve zkontrolujte, že jsou v uživatelském rozhraní datum a čas správně konfigurovány. Pokud není datum správně, brána sítě nebude schopná nastavit zabezpečené připojení s cloudovým úložištěm a vy nebudete moci přidávat jednotky k uživatelskému účtu.

K jednomu uživatelskému účtu můžete přidat až 60 jednotek. Pokud chcete přidat jednotku ke svému účtu, zkontrolujte, že je mobilní zařízení připojeno ke stejné síti, jako jednotka, kterou připojujete. Ujistěte se, že jednotky, které chcete přidat ke stejnému účtu, jsou viditelné v aplikaci.

1. Klepněte na tlačítko přidání (znaménko plus). Pokud se jedná o první přidávanou jednotku, můžete také klepnout na „Pojďme připojit vaši první jednotku!“.

2. Vyberte jednotku, kterou chcete přidat.

3. Postupujte podle pokynů v aplikaci

Pokud jednotka není uvedena v seznamu „Nové jednotky ve vaší síti“ postupujte následovně:

  • Vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti, jako je připojovaná jednotka.
  • Brána sítě je plně inicializovaná.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky