Pokouším se přidat jednotku ke svému uživatelskému účtu, ale aplikace opakovaně selhává. Co mám dělat?

V řídce se vyskytujících případech nebude aplikace schopná registrovat vaši jednotku a přidat ji k vašemu uživatelskému účtu. V takovém případě zkontrolujte následující body:

a. Zkontrolujte, že jste připojení k internetu

b. Zkuste znovu

,c. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého instalatéra nebo oddělení služeb společnosti Daikin.

34_0.jpg
34_1.jpg
34_2.jpg

Když se znovu pokoušíte připojit jednotku ke svému uživatelskému účtu, je možné, že aplikace ohlásí, že je jednotka „již připojena k jinému účtu“. Nemějte obavy, toto se skutečně v cloudu nestane. Před tím, než se pokusíte jednotku znovu připojit, budete ale muset jednotku odpojit.

34_3.jpg
34_4.jpg

Pokud není dostupný primární DNS server, brána sítě se nebude moci připojit ke cloudu/internetu. Brána sítě nikdy nepoužije sekundární DNS server.

Pokud jste beta uživatel nebo se účastníte testování, zkontrolujte, že brána sítě a aplikace používají stejné prostředí cloudu.