Skip to main content

Nejsem schopen(a) připojit jednotky ke svému uživatelskému účtu. Zobrazuje se zpráva „Nelze přidat jednotku k vašemu účtu“. Jak dál?

Zkontrolujte, že jsou v uživatelském rozhraní datum a čas správné. Pokud není datum správné, brána sítě nebude schopná nastavit zabezpečené připojení s cloudovým úložištěm a registrace není možná.

Kontrolu data jednotky proveďte na obrazovce nastavení jednotky v aplikaci.

  • Na obrazovce přehledu jednotky vyberte správnou jednotku
  • Vyberte ikonu „ozubeného kola“ v pravém horním rohu

BRP069A6x:

  • Datum můžete nastavit pouze z uživatelského rozhraní jednotky

DRGATEWAYAA:

  • Můžete nastavit datum pomocí aplikace Daikin Residential Controller. V aplikaci vyberte „Nastavení data a času“, nastavte správné datum a čas a potvrďte, aby se toto datum a čas přenesly do pokojového termostatu jednotky kotle.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky