I když je funkce natáčení (swing) na výstupu vzduchu nastavena na hodnotu ON, klapky zůstávají ve vodorovné pozici

Když teplota v místnosti dosáhne nastavenou úroveň a termostat se vypne, klapky zůstávají ve stejné pozici. Pokud je termostat vypnutý, klapky se nenatáčejí.