Pokouším se přidat jednotky ke svému účtu, ale aplikace Daikin Residential Controller nemůže žádnou jednotku najít. Co teď?

Zkontrolujte, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti, jako je připojovaná jednotka. Také se doporučuje omezit počet síťových zařízení mezi mobilním zařízením a jednotkou, protože to může bránit nalezení.

7_1.jpg

Po vyhledání jednotky aplikace používá mDNS (Bonjour/ZeroConf). V řídce se vyskytujících případech nedokáže mobilní zařízení Android jednotky najít. Zkontrolujte, že zařízení Android mají zavedeny nejnovější aktualizace operačního systému, poté je restartujte a zkontrolujte znovu.

7_2.jpg
7_3.jpg

Pokud toto nevyřeší problém, můžete se pokusit přidat jednotky zadáním IP adres brány sítě do aplikace ručně. Toto ale zkuste, pouze když nefunguje automatické vyhledání.

V aplikaci proveďte následující:

1) Přejděte na „Přidat zařízení“

2) Vyberte nabídku přeplnění v pravém horním rohu

3) Zadejte IP adresu brány sítě (např. ji můžete nalézt v seznamu DHCP vašeho směrovače)

4) Potvrďte

Pokud jste zadali správnou IP adresu, aplikace by měla být nyní schopná nalézt vaše jednotky.

7_4.png
7_6.png

Pokud adresa, kterou jste zadali, nepřinesla žádný výsledek, zobrazí se následující obrazovka.

7_8.jpg

Pokud vše selže, zkontrolujte, že váš směrovač a mobilní zařízení podporují použití WebSocket.

Toto můžete zkontrolovat na stránkách:

Pokud test selže, poraďte se s výrobcem svého mobilního zařízení/směrovače, jak lze získat podporu WebSocket.

Pokud je protokol WebSocked podporován, zkuste restartovat bránu sítě jednotky, směrovač a mobilní zařízení a zkuste znovu.