Skip to main content

Chci vypnout svoji jednotku nebo změnit nastavenou teplotu pomocí aplikace Daikin Residential Controller, ale aplikace toto neumožňuje. Proč je to tak?

V závislosti na stavu, ve kterém je vaše jednotka Daikin, některé ovladače mohou být blokovány. Funkce, které nelze ovládat, jsou zobrazeny šedivou barvou.

Pokud je v uživatelském rozhraní jednotky aktivní režim instalatéra, úplné ovládání jednotky je z bezpečnostních důvodů blokováno. Režim instalatéra se po nějakém čase automaticky vypne. Pokud ale k tomu nedojde, požádejte svého instalatéra, aby režim vypnul.

Pokud je vaše jednotka v chybovém stavu, všechny ovladače s výjimkou vypínače jsou z bezpečnostních důvodů blokovány.

Pokud po chybě přejde jednotka do nouzového režimu (automaticky nebo ručně po potvrzení uživatelem; závisí na nastavení), blokování ovladačů je uvolněno a je znovu možné úplné ovládání. Upozorňujeme, že „ruční“ přepnutí jednotky do nouzového režimu vyžaduje ruční zásah přes uživatelské rozhraní, což znamená, že musíte být fyzicky přítomni u jednotky.

Pokud je na jednotce aktivní režim dovolené, jsou všechny ovladače také blokovány. Abyste mohli jednotku ovládat, vypněte režim dovolené.

Pokud chcete zjistit aktuální stav své jednotky, klepněte na ikonu „zvonu“ v jedné z obrazovek ovládání.

Upozorňujeme, že některá tepelná čerpadla Daikin Altherma nejsou kompatibilní s aplikací Daikin Residential Controller. Výsledkem může být neaktivní nebo šedivou barvou zobrazený provozní cyklus Přehled funkcí, které jsou jednotlivými jednotkami podporovány, naleznete v tabulce compatibilityMatrix.xlsx.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky