Skip to main content

Pokouším se aktualizovat firmware své brány sítě, ale neustále dochází k selhání. Co teď?

Brána sítě nepovoluje současné aktualizace firmwaru. Proto zkontrolujte, že jste to pouze vy, kdo se pokouší aktualizovat firmware.

Pokud dojde k přerušení aktualizace v jejím průběhu (např. vynuceným ukončením aplikace), musíte před dalším pokusem vyčkat alespoň 20 minut.

Pokud stále aktualizace selhává, zkuste restartovat bránu sítě. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho instalatéra nebo oddělení služeb společnosti Daikin.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky