Skip to main content

Jak je to s alergeny?

Jako alergeny se označují nečistoty ve vzduchu, které mohou vyvolávat alergické reakce. V městském prostředí mohou z kombinace těchto alergenů s dalšími nečistotami přítomnými ve vzduchu – tzv. pomocnými látkami (jako jsou např. dieselové částice ve výfukových plynech z motorů automobilů nebo těkavé organické složky přítomné ve stavebních materiálech, kosmetických přípravcích apod.) vzejít těžké alergeny. Ty pak mají zesílený negativní účinek na lidské zdraví, takže dochází ke zhoršování symptomů a spouštění latentních alergií.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky