Skip to main content

Jak lze resetovat WLAN adaptér na výchozí tovární nastavení?

Upozornění: při resetu adaptéru na tovární nastavení se vymažou též veškerá nastavení. Budete muset nastavit WLAN adaptér znovu, aby odpovídal vašim preferencím.

Nastavení, která se resetují:

  • Připojení k domácí síti (nastavení WLAN)
  • Informace o účtu „mimo domov“
  • Kód rodičovského zámku
  • Časovače plánů (včetně funkce plánování řízení poptávky1)
  • Údaje o energetické spotřebě1
  • Název jednotky a ikona

Reset adaptéru provedete podle následujících pokynů:

Na adaptéru WLAN:

  1. Stiskněte současně obě tlačítka „Setup“ (Nastavení) a „Mode“ (Režim), dokud se nerozblikají všechny kontrolky LED.
  2. Uvolněte obě tlačítka.
  3. Krátce stiskněte tlačítko „Setup“: všechny kontrolky začnou rychle blikat.
  4. Vyčkejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolka „Power“ (Napájení). Adaptér byl úspěšně resetován.

1 Pouze v případě, že jednotka tuto funkci podporuje

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky