Jak mohu přidat více než jednu vnitřní jednotku na účet "mimo domov"?

K 1 účtu „mimo domov“ můžete přidat až 50 vnitřních jednotek.

 • V případě, že účet „mimo domov“ nebyl dosud vytvořen:
 1. Ujistěte se, že jednotky, které chcete přidat ke stejnému účtu „mimo domov“, jsou viditelné v aplikaci na smartphonu1.
 2. Povolte na první jednotce operace „mimo domov“2 a postupujte podle pokynů k vytvoření účtu „mimo domov“.
 3. Chcete-li přidat ke stejnému účtu „mimo domov“ další jednotky, povolte na dané jednotce operace „mimo domov“2 a budete automaticky vyzváni ke zkopírování nastavení účtu „mimo domov“ první jednotky.
 • V případě, že účet „mimo domov“ již byl vytvořen:
 1. Ujistěte se, že jednotka, která má již aktivní účet „mimo domov“ a jednotka, kterou chcete přidat ke stejnému účtu „mimo domov“, jsou viditelné v aplikaci na smartphonu1.
 2. Přesvědčte se, že nejsou připojeny žádné jednotky s aktivním účtem „mimo domov“, které nechcete použít.
 3. Na jednotkách, které chcete přidat k danému účtu „mimo domov“, povolte operace „mimo domov“2 a budete automaticky vyzváni ke zkopírování nastavení účtu „mimo domov“3 první jednotky.

Poznámky: Může trvat několik minut, než bude nově přidaná jednotka viditelná na serveru „mimo domov“.

1 Jednotky lze přidávat postupně jednu po druhé. Chcete-li přidat do své domácí sítě WLAN adaptér, postupujte podle průvodce nastavením v aplikaci („Přidat adaptér“).

2 Chcete-li na některé jednotce povolit operace „mimo domov“:

 1. Vyberte jednotku v aplikaci ve smartphonu.
 2. Přejděte k nastavení adaptéru (ikona „ozubeného kola“ v pravém horním rohu).
 3. Vyberte „Out-of-home“ (Mimo domov).
 4. Povolte „Out-of-home“.

3 Pokud si aplikace ve smartphonu automaticky nevyžádá zkopírování přihlašovacích údajů „mimo domov“ druhoho WLAN adaptéru, vraťte se zpět na domovskou obrazovku, aktualizujte ji a krok opakujte.

FAQ-onlinecontroller-How can I add more than 1 indoor unit to the same out-of-home account?.png