Jak WLAN adaptér synchronizuje datum a čas?

Po připojení WLAN adaptéru do bezdrátové sítě s přístupem k internetu se zesynchronizuje jeho datum a čas s časovým serverem (GMT). WLAN adaptér pak dále kompenzuje tento čas podle nastaveného časového pásma a případně též podle letního času.

Jestliže není WLAN adaptér připojen do bezdrátové sítě s přístupem k internetu, synchronizuje svůj datum a čas s připojeným chytrým telefonem.

1 Pro přístup k informaci „Čas“:

  1. Vyberte jednotku v aplikaci ve smartphonu.
  2. Přejděte k nastavení adaptéru (ikona „ozubeného kola“ v pravém horním rohu).
  3. Vyberte „Time“ (Čas).
FAQ-onlinecontroller-programmed timer action is not executed at the programmed time.png

V tomto okamžiku ovládá vnitřní jednotku jiný uživatel např. prostřednictvím infračerveného dálkového ovladače nebo dalšího chytrého telefonu. Vyčkejte několik minut a pak to zkuste znovu.